Prosjektet får fart

I november har GDPR-prosjektet sendt ut forespørsler om prosjektgruppemedlemmer til utvalgte avdelinger og fakulteter. Samtidig har det gått ut generell informasjon om prosjektet inkludert en anmodning om kontaktpersoner og en “advarsel” om at enheten kan komme til å måtte stille med representanter i de ulike arbeidsgruppene. Denne informasjonen gikk ut til alle enheter. Studentparlamentet har også blitt spurt, og stiller med en representant i prosjektgruppen. Forespørsel og informasjon gikk ut via ePhorte.

“Utvalgte enheter” – hva mener vi med det?

For at prosjektgruppen skal være smidig nok til å fungere i det daglige, så satte vi et tak på 10-11 personer. Det er også en kjensgjerning at enkelte fakulteter vil bli berørt i større grad enn andre, og det er grunnen til at Helsefak og HSL er representert i prosjektgruppen. Fakultetene behandler store mengder personopplysninger og har mange forskningsprosjekter. Prosjektet legger til grunn at alle prosjektgruppemedlemmene vil få direkte og ledende roller i arbeidsgruppene som skal jobbe med de planlagte aktivitetene. Hvor mange arbeidsgrupper som kommer til å bli etablert, er fortsatt noe usikkert. Vi tenker at hvis Helsefak og HSL utarbeider gode personvernerklæringer (én av aktivitetene), så kan disse erklæringene danne utgangspunkt for de andre fakultetenes arbeid med lignende erklæringer, og de kan da kan komme i mål raskere og forhåpentligvis med enkle justeringer.

Prosjektleder gleder seg til å fortsette dette spennende arbeidet!

Prosjektet har to viktige aktiviteter den kommende tiden:

  1. Orientere om prosjektet i ASF – System og applikasjonseierforumet i dag, den 7. desember. ASF har rollen som styringsgruppe i prosjektet sammen med en representant fra AFU.
  2. Første ordentlig arbeidsmøte onsdag den 13. desember.

 

Comments are closed.