Praksis ved Institutt for helse- og omsorgsfag

Her har vi samlet generell informasjon gjeldende for våre bachelorutdanninger ved Institutt for helse- og omsorgsfag. Velg utdanning i menyen over, eller her: