Canvas
Logo til Canvas, vår ny læringsplattform

Canvas – kom i gang

I vår har vi tatt de første stegene med innføring av Canvas. Delen jeg har vært sterkt involvert i er kurs/opplæring. Kollegaene mine og jeg har holdt kurs i Narvik, holdt flere webinar, og lagd et nettkurs.

Nettkurset heter “Canvas – kom i gang”, og er tilgjengelig på både norsk og engelsk. Det er rettet mot faglig ansatte. Det fungerer både som eksempel på hvordan man kan sette opp et emne i Canvas, og som en ressurs man kan kikke på før og etter man deltar på kurs/webinar.

Vi er mange i Norge som holder på å innføre Canvas, og alle trenger det samme grunnopplæring. Derfor har vi publisert “Canvas – kom i gang” på Canvas Commons – slik at andre kan fritt hente innhold og dele det med egne ansatte. Dessuten kan man se på innholdet uten å logge seg på.

Innspill til nettkurset vårt? Si ifra i kommentarene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *