Archive

Large scale options for statistics at UiT

A relatively cheap, quick and powerful solution for those in dire need: Both the R-code and the Stata-code are installed with the recentmost versions on Stallo, the local supercomputer cluster. For R we plan to only provide a central base install, also since the download and install of additional packages locally is both easy and convenient. For Stata, Read More

Knølhvalens kappløp i skyen

I vinter har Audun Rikardsen og hans kolleger ved bla. Institutt for Arktisk og Marin Biologi (BFE) og Havforskningsinstituttet (HI) satellittmerket 10 knølhvaler som de ønsket å undersøke vandringsmønsteret til. Hensikten med prosjektet er å få bedre kunnskap om vandringen til knølhval og spekkhugger, både under perioden de spiser sild utenfor Tromsø, men også i Read More

Fram and NIRD, the new national compute and storage resources.

Oct. 1st 2017 marks the beginning of a new era in the Norwegian collaboration for scientific computing and research data. Two new systems will be opened for general availability for the Norwegian research communities, FRAM and NIRD. The services are free of charge and available for all academic researchers in Norway and for research projects Read More

Forskningsdata ut fra instrumenter til kontor-PC forenkles

SDF jobber med å forbedre og forenkle situasjonen for forskerne som trenger uttransportering av forskningsdata fra datamaskiner tilknyttet det lukkede instrumentnettet. Forskere og studenter som benytter ulike typer instrumenter for å kjøre beregninger og tolkninger som en del av sine arbeidsoppgaver, har tidvis utfordringer med å få ut data fra slike lukkede instrumentmaskiner (ofte tilknyttet Read More

Foredrag på auditorium

Digitaliseringsstrategi for universitets- og høgskolesektoren

Kunnnskapsdepartementet lanserte i en pressemelding 08-09-2017 ny “Digitaliseringsstrategi for universitets og høyskolesektoren”, og ønsker raskere digitalisering innenfor høyere utdanning og forskning.  “Teknologien må bli utnytta slik at studentane lærer meir, at studietilboda blir meir tilgjengelege, og at vi får enda betre og meir effektiv forsking. Denne strategien stakar ut kursen for arbeidet med digitalisering ved Read More

tommel opp, utropstegn, tommel ned

Nettskjema

I vår lanserte vi UiO sin undersøkelsestjeneste Nettskjema ved UiT. Nettskjema kan brukes av både ansatte og studenter, og i både undervisnings- og forskningssituasjoner.

organisasjonskart til UiT

Fakultetsstruktur

Det ble besluttet i dag at UiT vil bli omorganisert slik at den har seks fakultet fra og med 1.1.2018. Målet er å skape enda bedre utdanning og forskning.