Archive

Dame har på seg VR-briller og kontrollere i hver hånd. Prøver å slå noe i VR med kontrolleren.

Første steg med VR

Virtual reality (VR) ligger på utdanningshorisonten (se 2017 NMC Technology Outlook Nordic Schools), og nå har Seksjonen for digitale utdanningstjenester ved UiT Norges arktiske universitet satt i gang med VR. VR gir oss mulighet til å oppleve ting som ellers er vanskelig eller dyrt å få til i et klasserom. For eksempel, medisinstudenter kunne øve Read More

Eksempel av moduler der oppgaver ikke inkluderes

Forskjellige mål, forskjellige måter å bruke Canvas

Det siste året har UiT hatt Canvas i pilotfase. Til høsten 2018 kommer alle emner til å bruke Canvas. Antonio Fábregas (ISK), Catrine Buck Jensen (IHO), Lisbet Rønningsbakk (ILP) og jeg presenterte erfaringene våre med Canvas på Læringsfestivalen 2018. Temaene vi tok opp var studentaktivitet, kommunikasjon, valg av verktøy og organisering av innhold i et Read More

Middle-aged woman using video telephony on digital tablet pc

Engasjerende og aktiviserende webinar: hvordan tilrettelegger vi for det?

På Læringsfestivalen 2018 holdte jeg en rundebordsdiskusjon med aktiv læring på webinar som tema. Nearpod ble brukt for å samskrive svar på diskusjonsspørsmål. Notatene fra diskusjonen kan leses i denne PDF. I forkan av konferansen skrev jeg en conference proceedings paper. Paperen kommer også til å bli tilgjengeliggjort i Læringsfestivalen sin tidsskrift.

Deltakernes svar på hvordan vi kan få til diskusjon på webinar heller enn presentasjon.

Nearpod = PowerPoint + aktiv læring

Læringsfestivalen er en konferanse der folk som jobber i høyere utdanning og er interessert i teknologistøttet undervisning samler seg. Dette ble en perfekt anledning for meg å teste ut et presentasjonsverktøy med innebygget aktiviteter; Nearpod. På Læringsfestivalen holdte jeg tilsammen én rundebordsdiskusjon og to presentasjoner på auditorium. Nearpod ble brukt på alle tre. I slutten Read More

Gammelt kart med forstørrelsesglass, tau og mynter. Gjør inntrykk av en skattejakt i en historie om pirater.

Læring i bevegelse, bevegelse i læring

Vi har sikkert alle opplevd at man kan bli veldig trøtt av å sitte på foredrag hele dagen. Da er det på tiden med en aktivitetspause. Og aktivitetspausen må gjerne kobles til læring. Jeg har fått eksperimentere med en app som heter Loquiz og fått reflektere på hvordan den kunne brukes her ved UiT. Bli kjent på Read More