Archive

The miracle of education technology or catching the RAT

The recent government inititative to enhance learning in academia by taking advantage of digital technology is not an easy task. More may not mean better, and the improvement is unlikely to be accomplished by the sheer presence of the digital tools and ubiquitous networking. Dismissing belief in supernatural powers of technology, educational experts suggest that Read More

Foredrag på auditorium

Digitaliseringsstrategi for universitets- og høgskolesektoren

Kunnnskapsdepartementet lanserte i en pressemelding 08-09-2017 ny “Digitaliseringsstrategi for universitets og høyskolesektoren”, og ønsker raskere digitalisering innenfor høyere utdanning og forskning.  “Teknologien må bli utnytta slik at studentane lærer meir, at studietilboda blir meir tilgjengelege, og at vi får enda betre og meir effektiv forsking. Denne strategien stakar ut kursen for arbeidet med digitalisering ved Read More