Gyrid Øyen ny stipendiat i Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage

I høst ble Gyrid Øyen ansatt som stipendiat tilknyttet prosjektet Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage. Hun kom til stipendiatstillingen fra Varanger museum, hvor hun de siste årene har jobbet som formidler ved Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

Gyrid har en bachelor og master i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen, og i tillegg til kunsthistorieutdannelsen har hun en bachelor i økonomi og administrasjon.

I doktorgradsprosjektet skal hun forske på representasjoner av den kvenske og norskfinske minoritetens kulturarv. -Jeg ønsker å se nærmere på forbindelsen mellom museum og kulturarv, nærmere bestemt hvordan den nasjonale minoriteten kvener og norskfinner blir representert i Vadsø museum-Ruija kvenmuseum, sier Gyrid.

Hun forklarer at fremstillingene av det kvenske og norskfinske har endret seg både siden museet ble stiftet i 1971 og siden tildeling av minoritetsstatus ble gitt av den norske stat i 1999, og hun mener derfor det er viktig å undersøke hvilke endringer som har skjedd for å forstå hvordan kulturarven uttrykkes i dag.

Foto: Varanger museum/Monica Milch Gebhardt

Gyrid ønsker å fokusere på de fremstillingene som finnes i utstillinger, formidlingsaktiviteter, strategidokumenter og publikasjoner, og mener et slikt fokus kan utgjøre et verdifullt bidrag til forskning på kvener og norskfinner, og museer som institusjon.

Doktorgradsprosjektet er viktig for IMMKven-prosjektet, men ut over dette er kompetansen Gyrid besitter også verdifull for UiTs Institutt for reiseliv og nordlige studier, som vektlegger forskning og utdanning om kultur- og identitetsproduksjon i nord, særlig knyttet til kvenske og samiske forhold.

– Jeg ser frem til å kunne fordype meg og bidra til kunnskapsutvikling i en tematikk jeg synes er spennende og samfunnsaktuell, samtidig som jeg får inngå i et forskerfellesskap med faglig dyktige kollegaer, sier Gyrid, og understreker at utdannelsen gir henne en unik mulighet til å bruke de erfaringene og observasjonene hun har tilegnet seg fra museumslandskapet, på en ny og systematisk måte.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.