Nyheter

En gen-ekspresjonstest i blod for brystkreft (BLOBREC)

59 fremragende forskere er valgt ut i den siste runden av ‘Proof of Concept’ bevilgning fra EUs Forskningsråd (ERC). EU presenterte nylig forskerne og deres prosjekter og kreftforsker Eiliv Lund er en av de som er blitt tildelt bevilgning.

Brystkreft er den mest vanlige kreftformen hos kvinner, med 1,4 millioner diagnostisert over hele verden hvert år. Professor Eiliv Lund har blitt tildelt en ERC ‘ Proof of Concept ‘ bevilgning for å kommersialisere en lavkostnad blodprøve som kan brukes for å diagnostisere brystkreft.

Prosjektet baserer seg på Prof. Lunds ERC forskning på genuttrykk i perifert blod og tumorvev hos brystkreftpasienter. Denne nye blodprøven kan brukes til å oppdage sykdom enten alene eller i kombinasjon med tradisjonelle diagnoseverktøy, og vil bidra til å redusere frekvensen av falske positive tester og overdiagnostikk. Testen er enkel å bruke, fordi blodprøver kan transporteres uten nedkjøling, og en lab med standard utstyr er tilstrekkelig for testing. Den er også et spesielt fordelaktig alternativ i lavinntektsland som ikke har tilgang på mammografi. Resultatene av blodtesten vil også gjøre det mulig for leger å skille mellom ulike stadier av brystkreft.

Prof. Lund vil bruke stipendet til å finne ut hvor egnet testen er på ulike områder og i ulike helsesystemer, verifisere testens sikkerhet, organisere arrangementer for industrieksperter og investorer, samt å forberede lisensiering av blodtesten. Dette er første gang noen i Norge blir tildelt en ERC bevilgning som ‘ Proof of Concept ‘ Grant.

Har klart det umulige – igjen!
Press release (PDF)