Læstadius lever

En billedfortelling av Ole Magnus Rapp, støttet av Norges forskningsråd

Tidligere utstilt på Hennie-Onstad senteret på Høvikodden, henger nå på bedehuset i Langfjordbotn.

Læstadiansk klasse med lærer Harald Rasmussen, Elvebakken skole, Alta

Læstadiansk klasse med lærer Harald Rasmussen, Elvebakken skole, Alta

Barnemøte, Elvebakken bedehus

Barnemøte, Elvebakken bedehus

Læstadianismen lever i nord, over 150 år etter at den pietistiske bevegelsen oppstod.

Læstadianismen lever i nord, over 150 år etter at den pietistiske bevegelsen oppstod.

Rapp_Bilde_245 Rapp_Bilde_246

Storforsamling, Sopnes kapell, Alta

Storforsamling, Sopnes kapell, Alta

Samuel Buljo var en kjent læstadianerpredikant i Finnmark, her med kniv og bibel ved sin sommerbolig

Samuel Buljo var en kjent læstadianerpredikant i Finnmark, her med kniv og bibel ved sin sommerbolig

Generasjonsskifte.

Generasjonsskifte.

Rapp_Bilde_252