Utfasing av eldre Mac OS X versjoner.


I gjennom vårt rapportering system ser vi at vi har noen maskiner som kjører eldre versjoner av Mac OS X som ikke det blir levert oppdateringer til, som igjen fører til at maskinen ikke er sikker nok. Disse Mac OS X versjonene er Mac OS X 10.4 og 10.5. Det andre er også at IT avd ikke supporterer disse versjonene. Gjeldene versjoner per dags dato er Mac OS  X 10.6 og 10.7.

For å sjekke hvilken versjon du sitter på kan se på bilde nedenfor:

utfasing av eldre osx (Bredde: 560px)

Klikk på bildet for å se et større bilde

Har du MAC OS X 10.4 eller 10.5 sender du en e-post til orakel@uit.no. I denne e-posten ønsker vi også følgende informasjon:

–     I emne feltet på e-posten må det stå: Utfasing av eldre Mac OS X versjon

–       Mac OS X versjon

–       Hvor mye minne(RAM) maskinen har

–       Hvilken prossessor maskinen har

–       Serienummer

–       Telefonnummer

–       Kontorplassering

 

Se bilder nedenfor hvor du finner denne informasjonen.

Klikk  på More Info…..

utfasing av eldre osx 2 (Bredde: 560px)

Klikk på bildet for å se et større bilde

utfasing av eldre osx 3 (Bredde: 560px)

Klikk på bildet for å se et større bilde

Når du har sendt denne informasjonen vil du bli kontaktet av en IT konsulent som gir deg informasjon på hvordan vi sammen med deg gjør dette.

Det som du som bruker må passe på er å ha backup av all data som du vil beholde. Backup kan gjøres til ditt hjemmeområde på UiT eller til en ekstern harddisk. En annen ting som også er viktig å pressisere er at programvare som er installert på maskinen også forsvinner, evt at de ikke vil virke på den nye versjonen av Mac OS X. Dette kan du rådføre deg med IT konsulenten som kontakter deg.

 

Espen Thijssen Amundsen, espen.amundsen@uit.no

Leder Mac-Team

  1. No comments yet.
(will not be published)