Styret

Etter årsmøtet 2017

 

Kontakt oss via adressen mimas-styret@list.uit.no

 

Leder

Helene Nordgård Andreassen
922 80 245
helene.n.andreassen@uit.no

Nestleder

Ingeborg Ø. Hellemo
986 68 305
ingeborg@hellemo.priv.no

Økonomiansvarlig

Kjell Helge Strøm
913 52 629
kjell.helge.strom@gmail.com

Styremedlemmer

Silja Sletten

Kristina Schröder

Vara

Heidi Hanssen

Karine Nigar Aarskog