Årsmøteinkalling

Det innkalles til årsmøte i NITOs bedriftsgruppe ved Universitetet i Tromsø.
Tid: Torsdag 07.februar 2013, kl 18:00.
Sted: Peppes Pizza, Sjøgata i sentrum. Møterom i 2. etasje, samme inngang som pizzarestauranten.

Saksliste:

  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av saksliste
  4. Godkjenning av årsberetningen
  5. Godkjenning av regnskapet for 2012 og budsjettet for 2013.
  6. Resultat og informasjon fra lokale lønnsforhandlinger 2012.
  7. Behandling av saker til avdelingens årsmøte (ikke lagt ut pr dd)
  8. Bedriftsgruppens representasjon på avdelingens årsmøte
  9. Innkomne saker
  10. Valg av styre og valgkomite.

Det vil bli servert pizza etter at årsmøtet er avholdt.

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Sakspapirer sendes ut per mail på forhand. Ønskes det å ha sakspapirene i papirform må dere selv skrive de ut. Det vil ikke bli tatt utskrift av sakspapirer av oss.

Tromsø, 04.02.2013

Med vennlig hilsen

Johanne Størkersen
Leder, NITO UiT