Årsmøteinnkalling

Det innkalles til årsmøte i NITOs bedriftsgruppe ved Universitetet i Tromsø.

Tid og sted:

Tirsdag 11.2.2014, kl 18.00
Årsmøtet skal holdes på Peppe’s pizza, 2.etg – Stortorget 2

Det blir servert pizza og drikke på møtet.

Saksliste: Blir lagt ut etter at fristen for innkomne saker er ute.

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Sakspapirer sendes ut per mail på forhand. Ønskes det å ha sakspapirene i papirform må dere selv skrive de ut. Det vil ikke bli tatt utskrift av sakspapirer av oss.

Med vennlig hilsen

Johanne Størkersen
Leder, NITO UiT

Tromsø, 04.02.2014