Lokale lønnsforhandlinger 2014

Årets lokale forhandlinger har en økonomisk ramme på 1.75 % av lønnsmassen som ved UiT utgjør kr 23.840.335. Virkningstidspunktet for forhandlingene er 1.8.2014. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31.10.2014. Det er i år ikke lagt opp til sentrale føringer for oppgjøret.

Oppsummert de 4 siste lokale lønnsforhandlingene;

2012: 1,1% av lønnsmassen, og for UiT utgjorde det kr 16.434.387

2010: 0,9 % av lønnsmassen, og for UiT utgjorde det kr 9 973 385

2008: 1,4% av lønnsmassen, og for UiT utgjorde det kr 11 323 147

2006: 1,75% av lønnsmassen, og for UiT utgjorde det ca. 11 mill kr

 

Tidsplan for lokale forhandlinger høsten 2014

Ons. 10.09 kl 13.15 -15   Møte for medlemmer i regi av Akademikerforeningene ved UiT: “Forberedelser og gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger 2014.” Sted: kommer tilbake til dette. Påmelding til siri.johnsen@uit.no   Egen innkalling kommer.

Torsdag 11.09 kl 24.00:       Frist for å sende inn krav til forhandlingsutvalget

27.- 30. okt.:                         Hovedforhandlinger

Onsd. 31. okt.:                      Frist for lokale forhandlinger 2012

Uke 47.:                                Forhandlinger vedr. neste ledernivå

Alle som sender en søknad til et forhandlingsutvalg vil få et skriftlig svar når protokoll fra forhandlingene foreligger.

Vi oppfordrer alle som skal søke om å begynne arbeidet allerede nå. Retningslinjer og kriterier for endring av lønn finner du her:  http://site.uit.no/akademikerne/avtalerpolitikk/

For å hjelpe forhandlingsutvalget er det viktig at du gir så korte og presise opplysninger som mulig i samsvar med kriterielisten. Vi anbefaler at du velger ut noen av kriteriene, og bruk de du mener er særlig relevante for søknaden. Husk også å få med tidspunkt (årstall) for gjennomført utdanning/etterutdanning, kurs o.l.

 

Hvor sender du ditt lønnskrav?

Alle medlemmer skal sende sin søknad til NITO’s forhandlingsutvalg.

nito-forhandlingsutvalg@asp.uit.no

Undertegnede vil fungere som forhandlingsleder for et utvalg bestående av Tom-Ivar Eilertsen, Odile Wallerath og undertegnede.

Søknader må leveres digitalt i  Excel-format som er sendt på mail, til forhandlingsutvalgets epostadresse; nito-forhandlingsutvalg@asp.uit.no innen torsdag 11. september kl 24.00.

Forhandlingsutvalget bearbeider søknadene og fremmer krav til arbeidsgiver.

Uavhengig av dette skal arbeidsgiverpartene (fakultetene) fremme arbeidsgiverkrav om lønnsopprykk for dem som de mener bør få det. Administrasjonen og fakultetene diskuterer så en strategi for prioritering og behandling av krav og gjennomføring av forhandlingene. Dette innebærer at fakultetene/administrasjon må ha en selvstendig holdning til å bruke lønn som belønning/virkemiddel i personalbehandlingen.

Selv om søknaden kun skal sendes til ditt forhandlingsutvalg mener vi det er hensiktsmessig at du informerer din nærmeste overordnede om at du søker om lønnsopprykk. Dette kan for eksempel gjøres ved at du ber om en lønnssamtale med din leder.

Lønnssamtale

Vi oppfordrer dere til å be om en lønnssamtale i forkant av forhandlingene. Akademikerne har laget en egen brosjyre om samtalen, og du kan lese mer om hva den innebærer her: http://site.uit.no/akademikerne/avtalerpolitikk/

Spørsmål i forbindelse med ditt lønnskrav

Dersom du har spørsmål til undertegnede eller andre i delegasjonen angående ditt krav ber vi om at du tar kontakt via epost i god tid før søknadsfristen utløper torsdag 11. september kl 24.00.

Kvittering på mottatt søknad

Alle søknader sendes elektronisk til oppgitt epostadresse, og du kan ikke anse din søknad som mottatt før du har fått en bekreftelse på mottatt søknad.  Vi ber om at du merker emnefeltet på e-posten med “2.3.3 krav høsten 2014”. Dersom du ikke oppgir noe i emnefeltet kan eposten din bli lagt i mappen for useriøs e-post.

På vegne av forhandlingsdelegasjonen

 

Johanne Størkersen
Leder NITO’s bedriftsgruppe