INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NITOS BEDRIFTSGRUPPE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

Det innkalles til årsmøte i NITOs bedriftsgruppe ved Universitetet i Tromsø.

Tid: Torsdag 12.februar 2015, kl 13:00.
Sted: Rådsrommet på MH, MH-U7.220

Saksliste:

  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av saksliste
  4. Godkjenning av årsberetningen
  5. Godkjenning av regnskapet for 2014 og budsjettet for 2015.
  6. Resultat og informasjon fra lokale lønnsforhandlinger 2014.
  7. Behandling av saker til avdelingens årsmøte
  8. Bedriftsgruppens representasjon på avdelingens årsmøte
  9. Innkomne saker
  10. Valg av styre og valgnemd.

Det vil bli enkel servering under årsmøtet. Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Tromsø, 04.02. 2015

Med vennlig hilsen
Johanne Størkersen
Leder, NITO UiT