Studieplan

Studieplan , 2012-planen, inludert emenbeskrivelser sist vedtatt av Programstyret for medisin 20.2.2014. Det er vedtatt nye emnebeskrivelser for 4.studieår i februar 2015. Se oversikten over emner og delemner.Se side

Gammel studieplan. Siste kull på denne planen er MK11

Ukeoversikt MK17 (oppdatert 10.10.2017)

Ukeoversikt MK15  (oppdatert 6.2.15)
Ukeoversikt MK14  (oppdatert 6.2.15)
Ukeoversikt MK13  (oppdatert 6.2.15)
Ukeoversikt MK12  (oppdatert 6.2.15)

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser – Evaluering av læringsutbyttebeskrivelser innen medisin – NOKUTs evalueringer, oktober 2015