Emne- og delemnebeskrivelser

Her vil emne- og  delemnebeskrivelsene bli lagt ut i siste versjon, slik at de som jobber med studieplanen lett skal få informasjon om hva som planlegges i andre delemner. Oppdateringer – se de siste oppdateringene nederst på siden.

Administrativ støtte til emner og delemner er beskrevet i Håndboken (2016-utgaven), side 15-17. Generelt skal ansvarlig institutt gi administrativ støtte til delemnene og Seksjon for utdanningstjenester til emnene og oppgaver som er generelle for alle emner og delemner.

Her er link til aktuell studiekonsulent:
PROFKOM og VITKOM alle studieår
MED-1501, Medisin år 1, delemne 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 1.6
MED-2501, Medisin år 2, delemne 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 og 2.8
MED-2510, Medisin år 3, delemne 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 og 3.7
MED-2520 International semester, delemne 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 og 4.5
MED-2521, Medisin år 4, vår delemne 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10.
5.studieår
6.studieårkonsulent institutt

Oversikt over rekkefølge og omfang av delemnene.
Sist oppdatert 27.6.2017 XXX

Emne– og delemnebeskrivelser Emneleder / delemneleder Emne-, delemnebeskrivelse god­kjent av PM Opp­datert
MED-1501, Medisin og odon­tologi år 1 (50 stp) Maria Perander 18.01.2017
Delemne 1.1: HEL-FEL, Felleskurs Helsefakultetet Kirsti Ytre­hus 20.06.2013 18.11.2013
Delemne 1.2: Intro­duk­sjon til medisin og odontologi Karen Kris­tine Sørensen, 27.06.2012 03.11.2014
Delemne 1.3: Fordøyelse, metab­o­lisme og ernæring 1 Gaute M Hansen okt.12 27.08.2014
Delemne 1.4: Res­pi­rasjon, sirku­lasjon og nyre­funksjon 1 Ellen Aasum okt.12 03.11.2014
Delemne 1.5: Gener, cellepro­lif­erasjon og kreft Maria Peran­der okt.12 27.08.2014
Delemne 1.6: Infek­sjon og inflammasjon Tor Stuge okt.12 27.01.2014
VITKOM 1 Finn Egil Skjeldestad 06.12.2012 22.01.2013
PROFKOM 1 Unni Ringberg 06.12.2012 20.02.2014
x
MED-2501, Medisin år 2 (60 stp) Maja-Lisa Løchen 20.02.2014
Delemne 2.1: VITEN Maja-Lisa Løchen 06.12.2012 27.08.2014
Delemne 2.2: Repro­duk­sjon, embry­ologi og genetikk Anne Dragøy Hafstad 06.12.2012 27.08.2014
Delemne 2.3: Klinisk undersøkelsesmetodikk Terje Steigen 06.12.2012 19.09.2014
Delemne 2.4: Bevegelse Lill-Tove Busund 28.01.2015 27.08.2014
Delemne 2.5: Val­gfri fordyp­n­ing 1 Finn Egil Skjeldestad 06.12.2012 28.05.2015
Delemne 2.6: Sanser og nervesys­tem 1 Niels Christian Stenklev 06.12.2012 13.11.2015
Delemne 2.7 Allmennmedisin Katrine Wen­nevold 06.12.2012 27.08.2014
Delemne 2.8: Men­tale funksjoner 1 Tore Sør­lie (perm), vikar Anne Høye 06.12.2012 16.03.2015
VITKOM 2 Finn Egil Skjeldestad 06.12.2012 26.11.2012
PROFKOM 2 Unni Ringberg 06.12.2012 27.08.2014
x
MED-2510, Medisin år 3 (60 stp) Rasmus Goll 18.01.2017
Delemne 3.1: Klinisk under­søkelses­me­todikk 2 Terje Steigen 20.02.2014 28.04.2014
Delemne 3.2: Res­pi­rasjon 2 Audhild Hjalmarsen 20.02.2014 27.08.2014
Delemne 3.3: Sirku­lasjon 2 Terje Steigen 20.02.2014 17.01.2016
Delemne 3.4: Nyre­funksjon 2 Erling Aarsæther 20.02.2014 21.07.2016
Delemne 3.5: Blod, immun­forsvar og infeksjoner John-Bjarne Hansen 20.02.2014 19.03.2014
Delemne 3.6: Endokrine funksjoner Rag­nar Mar­tin Joakimsen 20.02.2014 06.02.2015
Delemne 3.7: Fordøyelse, metab­o­lisme og ernæring 2 Jon Florhol­men 20.02.2014 18.03.2015
VITKOM 3 Finn Egil Skjeldestad 20.02.2014 06.12.2016
PROFKOM 3 Unni Ringberg 20.02.2014 27.08.2014
x
MED-2520, Inter­na­tional semes­ter (30 stp) Trond Flægstad
 13.02.2015
Delemne 4.1 Med­ical genetics Øyvind Nilssen 20.06.2013 mai.13
Delemne 4.2 Paediatric Trond Flægstad 20.06.2013 mai.13
Delemne 4.3 Obstet­rics and Gyneacology Pål Øian 20.06.2013 mai.13
Delemne 4.4 Global health Jon Øyvind Odland 20.06.2013 mai.13
Delemene 4.5 Val­gfri fordyp­n­ing 2 Finn Egil Skjeldestad
Lon­gi­tu­di­nal sub­ject pro­fes­sional com­pe­tence MED-2520 Unni Ringberg 20.06.2013 29.11.2012
x
MED-2521, Medisin år 4, vår (30 stp) May-Lill Johansen 23.02.2015
Delemne 4.6: Sanser og nervesys­tem 2 Elli­siv B Mathiesen perm H16/v17, vikar  Kay Müller 03.11.2015 05.01.2017
Delemne 4.7: Hud Bar­bara Gasior-Chrzan 16.09.2015 05.01.2017
Delemne 4.8: Men­tale funksjoner 2 Tore Sør­lie 16.09.2015 12.01.2017
Delemne 4.9: Akuttmedisin Tork­jel Tveita des. 2015 20.01.2016
Delemne 4.10: Primærmedisin Katrine Wennevold 16.09.2015 28.04.2017
VITKOM 4 Finn Egil Skjeldestad
PROFKOM 4 Unni Ringberg 29.11.2012
XXX
MED-3502, Praksis i primærhelsetjenesten (13 stp)p May-Lill Johansen 17.02.2016
XX
MED-3503, Praksis i sykehus (27 stp) Rolv-Ole Lindsetmo 17.02.2016
Delemne 5.1 Praksis i kirurgi Petter Fosse Gjessing 22.06.2016 19.06.2016
Delemne 5.2 Praksis i gynekologi og obstetrikk Elise Sletten 14.03.2017
Delemne 5.3 Praksis i indremedisin Terje Steigen sept. 2016 15.09.2016
Delemne 5.4 Praksis i psykiatri Herman Tvete  22.06.2016 09.06.2016
XX
MED-3950, Mas­teropp­gave (20 stp) Finn Egil Skjeldestad 16.03.2016
XX
MED-3601, Medisin år 6 (60 stp) 14.06.2017
Delemne 6.1 Barn og unge Claus Klingenberg
Delemne 6.2 Når det haster Torben Wisborg
Delemne 6.3 Eldre, nervesystem og rus Torgeir Engstad
Delemne 6.4 Kreft og palliasjon Tone Nordøy
Delemne 6.5 Bevegelse Gro Østli Eilertsen
Delemne 6.6 Sanser Kari Agledahl
Delemne 6.7 Gynekologi, obstetrikk og kroniske sykdommer (indremedisin og kirurgi) Ingrid Petrikke Olsen

De siste oppdateringene av denne siden
27.6.17 Lagt inn oppdatert emnebeskrivelse for MED-3601
28.4.17 Lagt inn oppdatert delemnebeskrivelse for 4.10 Primærmedisin
8.3.17 Lagt inn oppdaterte emenbeskrivelser for MED-1501, MED-2510 og MED-3601
5.1.17 Lagt inn oppdatert delemenbeskrivelse for 4.6 og 4.7
31.3.16 Lagt inn vedtatt emnebeskrivelse for MED-3950 Masteroppgaver
3.3.16 Lagt inn vedtatte emnebeskrivelser for MED-3502, Praksis i primærhelsetjenesten og MED-3503, Praksis i sykehus.