Delemnekomitéer

Oppnevning av medlemmer til delemnekomitéene og administrativ støtte (28.2.2014)

Medlemmer i delemnekomitéene, sist oppdatert 8.1.2018

Langs­gående tema: Viten­skapelig kom­petanse (VITKOM) (oppdatert 3.11.17)
Finn Egil Skjeldestad (leder) ISM finn.e.skjeldestad@uit.no
Brynjar Fure ISM brynjar.fure@uit.no
Inger Torhild Gram (perm) ISM inger.gram@uit.no
Kristin Fen­ton IMB kristin.fenton@uit.no
Barthold Vonen IKM Barthold.Vonen@nordlandssykehuset.no
Johanna Laue ISM johanna.laue@uit.no
Jannicke Langseth Stud.Mk-15 Jannicke.Langseth@hotmail.com
Terje Larsen IMB  terje.larsen@uit.no
(vara for K.Fenton)
X
Langs­gående tema: Pro­fesjonell kom­petanse (PROFKOM) (oppdatert 3.11.17)
Unni Ring­berg (leder) ISM unni.ringberg@uit.no
Åge Wif­s­tad ISM age.wifstad@uit.no
Torfinn Endresen ISM (Bodø) torfinn.endresen@gmail.com
Rag­nar Joakimsen IKM ragnar.joakimsen@uit.no
Tone Nordøy IKM tone.nordoy@uit.no
Kari Milch Agledahl IKM kari.agledahl@uit.no
Simon Kranz IKM Simon.Kranz@unn.no
Eirik Hugaas Ofstad IKM (Bodø) erik.h.ofstad@uit.no
Carl Edvard Rudebeck ISM carl.rudebeck@uit.no
Simon Davis ISM sda033@post.uit.no
Tordis Sørensen Høifødt IKM Tordis.Sorensen.Hoifodt@unn.no
Egil Støre Blix IMB egil.blix@uit.no
Jannicke Langseth Stud.Mk-15 Jannicke.Langseth@hotmail.com

 

MED-1501, Medisin og odon­tologi år 1 (50 stp)
x
Delemne 1.1: HEL-FEL, Felleskurs Helsefakultetet
Bård Smedsrød IMB bard.smedsrod@uit.no
x
Delemne 1.2: Intro­duk­sjon til medisin og odontologistudiet
 (Ans­varlig insti­tutt, IMB)
Maria Perander (leder) IMB maria.perander@uit.no
Kjell Lindgård IMB kjell.lindgard@uit.no
Ellen Aasum IMB ellen.aasum@uit.no
Gaute M Hansen IMB gaute.hansen@uit.no
Maria Peran­der IMB maria.perander@uit.no
Ellen B. Pedersen ISM ellen.b.pedersen@uit.no
Ulf Örten­gren IKO ulf.ortengren@uit.no
Anders Vik IKM anders.vik@unn.no
Ellen Mol­lan Stud.Mk-14 ellenmollan@gmail.com
x
Delemne 1.3: Fordøyelse, metab­o­lisme og ernæring 1
(Ans­varlig insti­tutt, IMB)
Gaute M Hansen (leder) IMB gaute.hansen@uit.no
Ole-Greiner Toller­srud IMB ole.k.tollersrud@uit.no
Åshild Odden Miland IMB ashild.odden@uit.no
Kjell Lindgård IMB kjell.lindgard@uit.no
Dana Meknas Stud. dme006@post.uit.no
x Åsne Svatun Stud. Mk-15 asv019@post.uit.no
Delemne 1.4: Res­pi­rasjon, sirku­lasjon og nyre­funksjon 1
(Ans­varlig insti­tutt, IMB)
Ellen Aaa­sum (leder, perm h17/v18) IMB ellen.aasum@uit.no
Karen Sørensen (leder, vikar h17/v18) IMB karen.sorensen@uit.no
Ole-Jakob How IMB ole-jakob.how@uit.no
Elin Mortensen IMB elin.s.mortensen@uit.no
Elin Richard­sen IMB elin.richardsen@uit.no
Hen­rik Schirmer IKM henrik.schirmer@unn.no
Anne Haf­s­tad IMB anne.hafstad@uit.no
Kjell Lindgård IMB kjell.lindgard@uit.no
Rosa Elis­a­beth There­sia Wang-Iversen Stud.Mk-14 rosa.etwi@hotmail.com
x
Delemne 1.5: Gener, cellepro­lif­erasjon og kreft (Ans­varlig insti­tutt, IMB)
Maria Peran­der (leder) IMB maria.perander@uit.no
Ingvild Mikkola IFA ingvild.mikkola@uit.no
Lars Uhlin-Hansen IMB lars.uhlin-hansen@uit.no
Øivind Nilssen IKM oivind.nilssen@uit.no
Bal­dur Sveinbjørnsson IMB baldur.sveinbjornsson@uit.no
Line Veronika Hjelle IKM line.v.hjelle@uit.no
Mar­tine Utland Glasø Stud.Mk-13 martine.glaso@gmail.com
x
Delemne 1.6: Infek­sjon og inflam­masjon (Ans­varlig instutt, IMB)
Tor Bryn­jar Stuge (leder) IMB tor.brynjar.stuge@uit.no
Ørjan Olsvik IMB orjan.olsvik@uit.no
Bjørn P. Berdal Ekstern
Gun­nar Skov Simonsen IMB gunnar.s.simonsen@uit.no
Tore Jarl Gutteberg IMB tore.gutteberg@uit.no
Andrea Becker-Merok IKM andrea.becker-merok@unn.no
Siri Amundsen IMB sam004@uit.no
Ellen Mol­lan Stud.Mk-14 ellenmollan@gmail.com
x
x
MED-2501, Medisin år 2 (60 stp)
x
Delemne 2.1: VITEN (sist endret PM 12–14)
(Ans­varlig inst. ISM) (oppdatert 2.1.18)
Maja-Lisa Løchen (leder) ISM maja-lisa.lochen@uit.no
Kristin Fen­ton IMB kristin.fenton@uit.no
Gerd Sis­sel Andorsen IKM Gerd.Sissel.Andorsen@unn.no
Inger Torhild Gram ISM inger.gram@uit.no
May-Lill Johansen ISM may-lill.johansen@uit.no
Anne Mette Asfeldt ISM anne.mette.asfeldt@uit.no
Tor­mod Brenn ISM tormod.brenn@uit.no
Linda Stein IKO linda.stein@uit.no
Rosa Elisabeth Theresia Wang-Iversen Stud.Mk-14 rosa.etwi@hotmail.com
Ellen Molland Stud.Mk-14 ellenmollan@gmail.com
Son­dre Lillejord Stud. Odo-13 sli047@post.uit.no
x
Delemne 2.2: Repro­duk­sjon, embry­ologi og genetikk
(Ans­varlig insti­tutt, IMB) (sist endret PM 13–14)
Anne D Haf­s­tad (leder) IMB anne.hafstad@uit.no
Vale­ria Marton IKM valeria.marton@unn.no
Ingvild Mikkola IFA ingvild.mikkola@uit.no
Qalbi Khan IMB qalb-e-saleem.k.ahmed@uit.no
Natalya Sered­kina IMB natalya.seredkina@uit.no
Tormod Eggen IMB tormod.eggen@uit.no
Chris­tine Bjørnstad Stud.Mk-12 christine.bjoernstad@gmail.com
x
Delemne 2.3: Klinisk under­søkelses­me­todikk (Ans­varlig insti­tutt, IKM)
Oddmund Johansen (leder) IKM ojo001@post.uit.no
Simon Davis ISM sda033@post.uit.no
Eivind Lied Stud.Mk-11 eivindlied@gmail.com
Chris­tine Bjørnstad Stud.Mk-12 christine.bjoernstad@gmail.com
x
Delemne 2.4: Beveg­else (Ans­varlig insti­tutt, IMB) (oppdatert 20.11.17)
Lill-Tove Busund (leder) IMB lill.tove.busund@uit.no
Trond Wiesener IHO trond.wiesener@uit.no
Knut Ove Tanem IMB knut.ove.tanem@uit.no
Åshild Odden Miland IMB ashild.odden@uit.no
Kristin Sjåvik UNN Kristin.Sjavik@unn.no
Kjell Inge­mar Rödin IKM kjell.ingemar.rodin@unn.no
Åshild Miland Odden IMB ashild.odden@uit.no
Inge­brigt Sylte IMB ingebrigt.sylte@uit.no
Yngve Figen­schou IMB yngve.figenschou@uit.no
Gun­nar Skov Simonsen IMB gunnar.skov.simonsen@unn.no
Vidar Isak­sen IMB vidar.isaksen@unn.no
Derk Ave­nar­ius IKM derk.avenarius@unn.no
Gro Eil­ert­sen IKM gro.eilertsen@uit.no
Gun­nar Knutsen IKM gunnar.knutsen@unn.no
Jan Elvenes IKM jan.elvenes@unn.no
Trine Tessem IMB trine.tessem@uit.no
Trond Iversen ISM trond.iversen@uit.no
x
Delemne 2.5: Val­gfri fordyp­n­ing 1
Finn Egil Skjeldestad, (leder) ISM finn.e.skjeldestad@uit.no
Louise Carlsen Stud.Mk-12 louise@carlsen.no
x
Delemne 2.6: Sanser og nervesys­tem 1 (Ans­varlig insti­tutt, IKM)
Alexander Uppheim (leder) IKM alexander.uppheim@uit.no
Niels Chris­t­ian Stenklev IKM niels.stenklev@uit.no
Kay Müller IKM kay.mueller@uit.no
Elli­siv Mathiesen IKM ellisiv.mathiesen@uit.no
Audny Anke IKM audny.anke@uit.no
Terje Christof­fersen IKM  terje.christoffersen@unn.no
Rune Hennig IKM Rune.Otto.Hennig@unn.no
Åshild Miland IMB ashild.odden@uit.no
Sig­urd Lindal IMB sigurd.lindal@uit.no
Kurt Kris­tiansen IMB kurt.kristiansen@uit.no
Christine Bjørnstad Stud.Mk-12 christine.bjoernstad@gmail.com
 x
Delemne 2.7: All­men­n­me­disin (Ans­varlig insti­tutt, ISM) (oppdatert 20.11.17)
May-Lill Johansen (leder) ISM may-lill.johansen@uit.no
Ellen B Pedersen ISM ellen.b.pedersen@uit.no
Nils Fleten ISM nils.fleten@uit.no
May-Lill Johansen ISM may-lill.johansen@uit.no
x
Delemne 2.8: Men­tale funksjoner 1 (Ans­varlig insti­tutt, IKM)
Anne Høye (leder) IKM anne.hoye@uit.no
Christian Eckhoff IKM christian.eckhoff@uit.no
Ole Grønli IKM ole.k.gronli@uit.no
 Siv Kvernmo IKM siv.kvernmo@uit.no
Terje Simonsen IKM terje.simonsen
Kurt Kris­tiansen IMB kurt.kristiansen@uit.no
x
MED-2510, Medisin år 3 (60 stp)
x
Delemne 3.1: Klinisk under­søkelses­me­todikk 2 (Ans­varlig insti­tutt, IKM)
Terje Steigen (leder) IKM terje.steigen@uit.no
Simon Davis ISM sda033@post.uit.no
Eivind Lied Stud.Mk-11 eivindlied@gmail.com
Chris­tine Bjørnstad Stud.Mk-12 christine.bjoernstad@gmail.com
 x
Delemne 3.2: Res­pi­rasjon 2 (Ans­varlig insti­tutt, IKM) (oppdatert 9.10.17)
Audhild Hjalmarsen  (leder) IKM audhild.hjalmarsen@uit.no
Ellen Aasum IMB ellen.aasum@uit.no
Hasse Mel­bye ISM hasse.melbye@uit.no
Elin Richard­sen IMB Elin.Richardsen@unn.no
Siri Amund­sen IMB sam004@uit.no
Tore Gut­te­berg IMB tore.gutteberg@uit.no
Gun­nar Skov Simonsen IMB gunnar.s.simonsen@uit.no
Veg­ard Skogen IKM vegard.skogen@uit.no
Johan Bruun IKM Johan.Nikolai.Bruun@unn.no
Egil Støre Blix IMB egil.blix@uit.no
Marthe Høi­land Stud.Mk-12 marthehoeiland@hotmail.com
x
Delemne 3.3: Sirku­lasjon 2 (Ans­varlig insti­tutt, IKM)
Terje Steigen (leder) IKM terje.steigen@uit.no
Kirsti Ytrehus IMB kirsti.ytrehus@uit.no
Tor Steen­srud UNN tor.steensrud@unn.no
Jan Brox IMB jan.brox@unn.no
Georg Sager IMB georg.sager@uit.no
Chris­tine Bjørnstad Stud.Mk-12 christine.bjoernstad@gmail.com
x
Delemne 3.4: Nyre­funksjon 2 (Ans­varlig insti­tutt, IKM)
Tommy Mathisen (leder), vikar h17/v18 IKM tommy.mathisen@uit.no
Erling Aarsæther (leder), perm h17/v18 IKM erling.j.aarsather@uit.no
Ole Chris­t­ian Ingebretsen IMB ole.c.ingebretsen@uit.no
Maria Ave­rina IMB maria.averina@uit.no
Al-Sad Samer IMB samer.al-saad@uit.no
Ole-Jakob How IMB ole-jakob.how@uit.no
Aina West­er­heim Ravna IMB aina.w.ravna@uit.no
Jan Due IKM jan.due@unn.no
Ørjan Olsvik IMB orjan.olsvik@uit.no
Claus Klin­gen­berg IKM claus.klingenberg@unn.no
Louise Carlsen Stud.Mk-12 louise@carlsen.no
 x
Delemne 3.5: Blod, immun­forsvar og infek­sjoner (Ans­varlig insti­tutt, IKM) (oppdatert 20.11.17)
John-Bjarne Hansen (leder) IKM John-Bjarne.Hansen@unn.no
Ellen Brodin IKM Ellen.Elisabeth.Brodin@unn.no
Anders Vik IKM anders.vik@unn.no
Jan Brox IMB jan.brox@unn.no
Lars Uhlin Hansen IMB lars.uhlin-hansen@uit.no
Egil Støre Blix IMB egil.blix@uit.no
Veg­ard Skogen IKM vegard.skogen@unn.no
Ørjan Olsvik (perm) IMB orjan.olsvik@uit.no
Tore Gut­te­berg IMB tore.gutteberg@uit.no
Gun­nar Skov Simonsen IMB gunnar.s.simonsen@uit.no
Simon Krantz IKM sik023@uit.no
Fredrik Sund UNN
Eirin Danielsen Stud. Mk-12 eirin.marlene.danielsen@gmail.com
 x
Delemne 3.6: Endokrine funksjoner (Ans­varlig insti­tutt, IKM)
Rag­nar Joakim­sen (leder) IKM ragnar.joakimsen@uit.no
Anne Dragøy Hafstad IMB anne.hafstad@uit.no
Vidar Isak­sen IMB vidar.isaksen@uit.no
Yngve Figen­schau IMB yngve.figenschou@uit.no
Siri Amundsen IMB sam004@uit.no
Hugo Nilssen UNN hugo.nilssen@unn.no
Johan Svart­berg IKM johan.svartberg@unn.no
x
Delemne 3.7: Fordøyelse, metab­o­lisme og ernæring 2
(Ans­varlig insti­tutt, IKM) (oppdatert 28.11.17)
Jon Florhol­men (leder) IKM Jon.Florholmen@unn.no
Ras­mus Goll IKM rasmus.goll@uit.no
Jan Mag­nus Kvamme UNN jan.magnus.kvamme@unn.no
Øivind Irtun IKM oivind.irtun@unn.no
Sonja E. Steigen IMB sonja.eriksson.steigen@uit.no
Åshild O. Miland IMB ashild.odden@uit.no
Egil Støre Blix IMB egil.blix@uit.no
Tore Gut­te­berg IMB tore.gutteberg@uit.no
Sven Magne Weum IKM sven.magne.weum@uit.no
Ingebrigt Sylte IMB ingebrigt.sylte@uit.no
x
MED-2520, Inter­na­tional semes­ter (30 stp)
 x
Delemne 4.1: Med­ical Genet­ics (Ans­varlig insti­tutt, IKM)
Øyvind Nilssen (leder) IKM oivind.nilssen@uit.no
Claus Klin­gen­berg IKM claus.klingenberg@unn.no
Kari Flo IKM kari.flo@unn.no
Christine Bjørnstad Stud.Mk-12 christine.bjoernstad@gmail.com
Louise Carlsen Stud.Mk-12 louise@carlsen.no
x
Delemne 4.2: Pae­di­atric (Ans­varlig insti­tutt, IKM)
Trond Flægstad (leder) IKM Trond.Flaegstad@unn.no
Claus Klin­gen­berg IKM claus.klingenberg@unn.no
Ellen Nordal IKM ellen.nordal@uit.no
Christine Bjørnstad Stud.Mk-12 christine.bjoernstad@gmail.com
Louise Carlsen Stud.Mk-12 louise@carlsen.no
x
Delemne 4.3: Obstet­rics and Gynae­col­ogy (Ans­varlig insti­tutt, IKM)
Pål Øian  (leder) IKM
Christine Bjørnstad Stud.Mk-12 christine.bjoernstad@gmail.com
 Louise Carlsen Stud.Mk-12  louise@carlsen.no
x
Delemne 4.4: Global health (Ans­varlig insti­tutt, ISM)
Jon Øyvind Odland (leder) ISM jon.oyvind.odland@uit.no
Christine Bjørnstad Stud.Mk-12 christine.bjoernstad@gmail.com
 Louise Carlsen Stud.Mk-12 louise@carlsen.no
x
Delemne 4.5: Val­gfri fordyp­n­ing 2
Finn Egil Skjeldestad (leder) ISM finn.e.skjeldestad@uit.no
Louise Carlsen Stud.Mk-12 louise@carlsen.no
x
Delemne 4.6: Sanser og Nervesys­tem 2 (Ans­varlig insti­tutt, IKM)
Elli­siv Math­iesen (leder) IKM Ellisiv.Mathiesen@uit.no
Sig­urd Lindal IMB sigurd.lindal@uit.no
Audny Anke IKM audny.anke@unn.no
Niels-Christian Sten­klev IKM niels.christian.stenklev@unn.no
Christine Bjørnstad Stud.Mk-12 christine.bjoernstad@gmail.com
x
 MED-2521 Medisin år 4, vår (30 stp)
x
Delemne 4.7: Hud (Ans­varlig insti­tutt, IKM)
Bar­bara Gasior-Chrzan (leder) IKM Barbara.Gasior-Chrzan@unn.no
Katja Bremnes IKM katja.bremnes@unn.no
Andrea Becker-Merok IKM andrea.becker-merok@unn.no
Eirin Danielsen Stud.Mk-12 eirin.marlene.danielsen@gmail.com
x
Delemne 4.8: Men­tale funksjoner 2 (Ans­varlig insti­tutt, IKM)
Anne Høye (leder) IKM anne.hoye@uit.no
Ole Grønli IKM ole.k.gronli@uit.no
Terje Simonsen IKM terje.simonsen@uit.no
Siv Kvernmo IKM siv.kvernmo@uit.no
Herman Tvete IKM herman.tvete@uit.no
Kurt Kris­tiansen IMB kurt.kristiansen@uit.no
x
Delemne 4.9: Akuttme­disin (Ans­varlig insti­tutt, IKM)
Tork­jel Tveita (leder) IKM Torkjel.Tveita@uit.no
Tork­jel Tveita IKM Torkjel.Tveita@unn.no
Mads Gilbert IKM mads.gilbert@unn.no
Knut Fredrik­sen IKM knut.fredriksen@unn.no
Hen­rik Schirmer IKM henrik.schirmer@unn.no
Ole Mag­nus Filseth IMB ole.magnus.filseth@uit.no
Kris­t­ian Bartnes IKM kristian.bartnes@unn.no
Rune Hen­nig IKM rune.hennig@unn.no
Ole-Jakob How IMB ole-jakob.how@uit.no
Marthe Høi­land Stud.Mk-12 marthehoeiland@hotmail.co
x
Delemne 4.10: Primærme­disin (Ans­varlig insti­tutt, ISM) (oppdatert 20.11.17)
May-Lill Johansen ISM may-lill.johansen@uit.no
Nils Fleten ISM nils.fleten@uit.no
Ellen B Pedersen ISM ellen.b.pedersen@uit.no
Trond Iversen ISM trond.iversen@uit.no
Johanna Laue ISM johanna.laue@uit.no
Helle Friis Bjørke ISM helle.f.bjorke@uit.no
Christine Bjørnstad Stud.Mk-12 christine.bjoernstad@gmail.com
X
MED-3503, Praksis i syke­hus­ (27 stp)
Rolv-Ole Lindsetmo (emneleder) IKM rolv-ole.lindsetmo@uit.no
Petter Gjessing, delemneleder 5.1 Praksis i kirurgi Petter.Fosse.Gjessing@unn.no
Elise Sletten, delemneleder 5.2 Praksis i gynekologi og obstetrikk IKM  Elise Sletten
Terje Steigen, delemneleder 5.3 Praksis i indremedisin  IKM terje.steigen@uit.no
Herman Tvete, delemneleder 5.4 Praksis i psykiatri IKM herman.tvete@uit.no
x Studentrepresentant
x
MED-3502, Praksis i primærhelsetjenesten (13 stp)
May-Lill Johansen (emneleder/hovedkoordinator) ISM may-lill.johansen@uit.no
(koordinator Finnmark)
Anne Hensrud (koordinator Tromsø) ISM anne.hensrud@uit.no
Anniken Jensen (koordinator Nordre Nordland) annikenj@live.no
Britt Blaunfeldt Petersen (koordinator Søndre Nordland) britt.blaunfeldt.petersen@hattfjelldal.nhn.no
Signe Olsborg Stud. MK-12 sol060@post.uit.no
x
MED-3950, Mas­teropp­gave (20 stp)
Finn Egil Skjeldestad (emneleder) ISM  finn.e.skjeldestad@uit.no
x

 

Allmennmedisin.Johanna LaueISMjohanna.laue@uit.no

MED-3601 Medisin år 6 Sykehus epost
Emneleder Truls Myrmel UNN truls.myrmel@uit.no
x
6.1 Barn og unge   (oppdatert 20.11.17)
Pediatri Claus Klingenberg (leder) UNN claus.klingenberg@uit.no
Pediatri Jørgen Landehag Finnmark landehag@icloud.com
Pediatri Jan Holt NLSH jan.holt@uit.no
Barne- og ungdomspsyk. Anne Cecilie Javo Finnmark cecilie.javo@uit.no
Barne- og ungdomspsyk. Siv Kvernmo UNN siv.kvernmo@uit.no
Barne- og ungdomspsyk. Per Willy Antonsen NLSH per.w.antonsen@uit.no
Barne- og ungdomspsyk. Christian Eckoff UNN christian.eckhoff@uit.no
X Hildegunn Granslo UNN hildegunn.granslo@uit.no
Allmennmedisin Johanna Laue ISM johanna.laue@uit.no
¤
6.2 Når det haster
Anestesi Torben Wisborg (leder) Finnmark torben.wisborg@uit.no
Anestesi Thomas Wilson Finnmark thomas.wilson@finnmarkssykehuset.no
Anestesi Ole Magnus Filseth UNN Ole.Magnus.Filseth.unn.no
Allmennmedisin Georg Nasr Finnmark georges.nasr@uit.no
Psykiatri Tordis Høifødt UNN tordis.hoifodt@uit.no
Radiologi Torgrim Vorren UNN Torgrim.Oddvar.Vorren@unn.no
Indremedisin Vegard Skogen UNN vegard.skogen@uit.no
Mottaksmedisin Eirik Ofstad Bodø erik.h.ofstad@uit.no
X
6.3 Eldre, nervesystemet og rus
Geriatri Ellen B Pedersen (leder) UNN ellen.b.pedersen@uit.no
Allmennmedisin Peder Halvorsen Finnmark peder.halvorsen@uit.no
Rus Terje Simonsen UNN terje.simonsen@uit.no
Radiologi Torgrim Vorren UNN Torgrim.Oddvar.Vorren@unn.no
Nevrologi Stein Harald Johnsen UNN Stein.Harald.Johnsen@unn.no
Sykehjemsmedisin Kjell Gunnar Skodvin NLSH kjell.g.skodvin@uit.no
Alderspsykiatri Ole Grønli UNN ole.k.gronli@uit.no
Fysikalsk medisin Audny Anke UNN audny.anke@uit.no
X
6.4 Kreft og palliasjon
Onkologi Roy Bremnes (leder) UNN roy.bremnes@uit.no
Onkologi Marie Sandvei NLSH marie.s.sandvei@uit.no
Onkologi Astrid Dalhaug NLSH astrid.dalhaug@unn.no
Radiologi Sven Weum UNN sven.magne.weum@uit.no
Kirurgi Kim Mortensen UNN kim.erlend.mortensen@uit.no
Kirurgi Christer Johansen Finnmark christer.johansen@finnmarkssykehuset.no
Allmennmedisin Ellen B Pedersen  ISM ellen.b.pedersen@uit.no
Lungemedisin Audhild Hjalmarsen UNN audhild.hjalmarsen@uit.no
Hematologi Anders Vik UNN anders.vik@uit.no
X
6.5 Bevegelse
Revmatologi Gro Eilertsen (leder) UNN gro.eilertsen@uit.no
Radiologi Derk Avenarius UNN derk.avenarius@uit.no
Ortopedi Finnmark
Ortopedi Hebe Kvernmo UNN hebe.d.kvernmo@uit.no
Ortopedi Anders Ståhl NLSH anders.stahl@uit.no
Fysikalsk medisin Audny Anke UNN audny.anke@uit.no
Revmatologi Sonja Pedersen NLSH sonja.pedersen@uit.no
Arbeidsmedisin Christin Ø Sørheim UNN christin.o.sorheim@uit.no
Allmennmedsin Arve Østlyngen Finnmark arve.ostlyngen@uit.no
Fysioterapi Anne Ringheim UNN anne.ringheim@unn.no
Allmennmedisin Trond Iversen ISM trond.iversen@uit.no
 X
6.6 Sanser
Øye Kari Agledahl (leder) Finnmark kari.agledahl@uit.no
ØNH Nils Stenklev UNN niels.stenklev@uit.no
Øye Terje Christoffersen UNN terje.christoffersen@unn.no
Dermatologi Barbara Gasior-Chrzan UNN barbara.gasior-chrzan@uit.no
Revmatologi Gro Eilertsen UNN gro.eilertsen@uit.no
Arbeidsmedisin Randi F Olsen UNN randi.kristine.falnes.olsen@unn.no
ØNH Rune Klette NLSH rune.klette@uit.no
Allmennmedisin Torfinn Endresen NLSH torfinn.endresen@uit.no
X
6.7  Gynekologi, obstetrikk og kroniske sykdommer (indremedisin og kirurgi)
Gynekologi/obstetrikk Aarthur Revhaug (leder) UNN arthur.revhaug@uit.no
Rettsmedisiner Lars Uhlin-Hansen UNN lars.uhlin-hansen@uit.no
Indremedisin Bjørn Wembstad Finnmark bjorn.wembstad@finnmarkssykehuset.no
Kirurgi Arthur Revhaug UNN arthur.revhaug@unn.no
Gynekologi/obstetrikk Kristin Skogøy NLSH kristin.skogoy@uit.no
Gynekologi/obstetrikk Pål Øian UNN pal.oian@uit.no
Allmennmedisin Daniela Ivan Finnmark daniela.ivan@uit.no
Gynekologi/obstetrikk Åshild Bjørnerem UNN ashild.bjornerem@uit.no
x
Stedlige kontaktpersoner i delemnene på 6.studieår           (oppdatert 8.1.18)
Finnmark Tromsø Bodø
6.1 Barn og unge Anne Cecilie Javo Claus Klingenberg (leder) Jan Holt
6.2 Når det haster Torben Wisborg (leder) Ole Magnus Filseth Eirik Ofstad
6.3 Eldre, nervesystemet og rus Peder Halvorsen Ellen B Pedersen Kjell Gunnar Skodvin
6.4 Kreft og palliasjon Håkon Wahl 1) Roy Bremnes (leder) Astrid Dalhaug
6.5 Bevegelse Gro Eilertsen (leder) Sonja Pedersen
6.6 Sanser Kari Agledahl (leder) Inger-Heidi Bjerkli Therese von Hanno
6.7  Gynekologi, obstetrikk og kroniske sykdommer (indremedisin og kirurgi)
Gynekologi/obstetrikk Ingrid Petrikke Olsen Arthur Revhaug (leder) Kristin Skogøy
Kirurgi Bernt Engebregtsen Arthur Revhaug Camilla Aune
Medisin Håkon Wahl Rolf Jorde Eirik Hugaas Ofstad
X
Merknader: 1) faglig ansvarlig Hilde Haugnes

 

XXXXXX