Eksamen ved medisinstudiet i Tromsø

Medisinstudiet i Tromsø har gjennomgått en revisjon for alle 6 studieår. Det første kullet på ny studieplan startet i 2012, og uteksamineres i 2018. Revisjonen av medisinstudiet har hittil primært hatt fokus på læringsmål og læringsmåter. Det har tilkommet to nye formative elementer, nemlig OSCE for 3 året og nasjonal delprøve for 6 året. Summativ eksamen er uendret fra gammel studieplan.

I 2014 ble det utarbeidet en rapport om mulige eksamensformer for fremtiden ved medisinstudiet i Tromsø. Det er nå på tide å lage en konkret plan for eksamen som er tilpasset ny studieplan. I september 2017 nedsettes derfor en arbeidsgruppe som har som målsetning å formulere en slik plan. Planen skal være ferdig innen juni 2018.

Gruppe for Revisjon av Eksamen (GREVE) består av:
Katrine Wennevold (leder)
Unni Ringberg (profkom)
Anne Hafstad (IMB)
Valeria Marton (IKM)
Ragnar Joakimsen (IKM)
Lars Marius Ytrebø (IKM)
Tove Skjelbakken (IKM)
Simon Davis (ISM)

Møtereferater
26.september 2017

Reliabilitet og validitet ved eksamensoppgaver

Under finnes ressurser som ble samlet i forbindelse med arbeidet som ble utført i 2014.

ARBEIDSDOKUMENTET

Arbeidsdokumentet som skisserer disposisjon for vår rapport, og som viser problemstillinger, veivalg og muligheter.  Rapport om vurdering av studenter gjennom legestudiet i Tromsø:

MANDAT OG BAKGRUNN

1 MANDATET: Kopi av referat fra programstyremøte med ordlyd i mandat.

2 Vurderingsformer ny studieplan: Utsnitt av den nye studieplanen i Tromsø (Innstilling fra Prosjektgruppen for revisjon av medisinstudiet ved Det helsevitenskapelige fakultet).

KILDER OG SENTRAL LITTERATUR

1. Kapittel fra lærebok om hvordan å lage en plan for vurdering av legestudenter.

  1. Krav til vurdering ved britiske legeutdanninger. Assessment ifølge tomorrows doctors. 5 sider.
  2. Supplement til tomorrows doctors, som utdyper og forklarer hoveddokumentet ifølge tomorrows doctors i 2009. 23 sider. Assessment in undergraduate medical education

4 AMEE Guide nr 18: Standardsetting : Nyeste retningslinjer (fra 2000) om standardsetting fra AMEE. Om hvordan vi bestemmer hvem som skal stryke og hvem som skal stå til eksamen. 10 sider.

5 Evaluationtoolbox: En liten oversikt over mulige vurderingsformer, slik det er foreslått av ACGME (organisasjonen for etterutdanning av leger i USA).

MER PERIFER LITTERATUR

6 Death of longcase: En kort artikkel om svakheter ved muntlig eksamen som vurderingsform.

7 Milestones : Hvilken vei går vi med vurderingen: Siste utkast fra ACGME skrevet i NEJM i 2012

Vedlegg:
Assessing professionalism artikkel
https://uit.no/Content/338007/cache=1486030559000/Assessing_professionalism_artikkel.pdf

Rapport fra studietur til Toronto november 2014,
skrevet av Vestvik og Slørdal (dok er på 94 sider og er 19Mb)

Rapport fra arbeidsgruppe: Gjennomgang av eksamen i medisin og
Innspill og kommentarer fra utvalgsmedlemmene 
Referat fra arbeidsgruppa for utvikling av eksamen 14. sept 2014  

Referat fra arbeidsgruppa for utvikling av eksamen 9.oktober 2014