Eksamen

Rapport fra studietur til Toronto november 2014,
skrevet av Vestvik og Slørdal (dok er på 94 sider og er 19Mb)

Rapport fra arbeidsgruppe: Gjennomgang av eksamen i medisin og
Innspill og kommentarer fra utvalgsmedlemmene