Medlemmer

Marcus Buck, instituttleder ISV. Tor Midtbø, professor 2. Jonas Stein, stipendiat i statsvitenskap. Sigbjørn Svalestuen, universitetslektor. Kristian Høsøien Haugen, universitetslektor. Unn-Doris Karlsen Bæck, professor Stein Ugelvik Larsen, professor emiritus Baard Borge, førsteamanuensis