Medlemmer

Marcus Buck, instituttleder ISS. Tor Midtbø, professor 2. Jonas Stein, stipendiat i statsvitenskap. Sigbjørn Svalestuen, vitenskapelig assistent. Kristian Høsøien Haugen, universitetslektor.