Påmelding

Registrering

Konferanseavgift:
Early bird: 950,-  (fram til 13. september).
Normal 1.200,-  (fra og med 14. september).

Faktura sendes digitalt etter registreringsfristen.

Konferanseavgiften dekker lunsj to dager og kaffe med mer.

Felles middag mandag kveld:
Det er egen påmelding til middagen mandag kveld.