Påmelding

Vil du bli med på verdens nordligste konferanse om rom for aktive studenter? Så bra!

Meld deg på innen 5. november 2018.

Konferanseavgift er 1200,- Faktura sendes digitalt etter registreringsfristen.