Program

Foreløpig program som vil bli oppdatert forløpende.

Dag 1: 29. november 2018

12.00 – Lunsj på campus Breivika, UiT i Tromsø

13.00 – Ettermiddagens program begynner

 • Velkommen til konferansen!
 • Dramainnslag om aktiv læring
  ved dramastudenter, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet
 • Med hjerte for god utdanning
  ved Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning, UiT Norges arktiske universitet
 • Rom for aktiv læring – erfaringer fra ulike perioder
  ved Hans Antonsson, styreleder, Rum för lärande
 • Erfaringer fra University of Minnesota
  ved David Matthes, Teaching professor, Biology Teaching and Learning, University of Minnesota
 • Hvorfor lage Fremtidens Klasserom på lærerutdanningen?
  ved Ann Thérèse Arstorp, PhD, Avdeling for videreutdanning og lærerutdanning, Utdanningsdirektoratet
 • Erfaringer med prosjekter for ombygging av arealer til aktive flerbruksarealer
  ved Lars Lomell, seksjonssjef, LINK – Senter for læring og utdanning, Universitetet i Oslo
 • Erfaringer fra bruk av UiTs FutureLab i et innføringsemne på psykologi
  ved Torstein Låg, førstebibliotekar, Psykologi- og jusbiblioteket, UiT Norges arktiske universitet
  og Rannveig Grøm Sæle, førsteamanuensis, Institutt for psykologi, UiT Norges arktiske universitet
 • Takk for i dag, vi sees i kveld!

17.00 – Ettermiddagens program avslutter

TeachMeet og middag på torsdag kveld

Vi kommer til å lage et kveldsarrangement på torsdag på UDirs Rom for læring i Tromsø sentrum. Her har Utdanningsdirektoratet modellert et rom for læring som er spesielt designet for teknologistøttete læringsaktiviteter for grunnskolen.

TeachMeet er en måte å dele erfaringer og gode ideer på, gjennom korte framlegg, på 2 eller 7 minutter. Framleggene skal presentere et verktøy eller en erfaring eller en ide som er konkret, og deltakerne kan melde seg til flere korte framlegg. Mer informasjon om påmelding til TeachMeet kommer. At metoden kalles TeachMeet må ikke skremme teknologer eller byggetekniske eksperter til å tro at dette kun omhandler pedagogiske tips. Alt som er relevant for konferansens tverrfaglige fokus, vil vi gjerne ha fram i TeachMeet’en.

Etter TeachMeet kan vi arrangere en sentrumsnær gåtur for å se etter nordlyset, dersom vær og forhold tillater det.

Dag 2: 30. november 2018

09.00 – Dagens program begynner

 • Velkommen til dag 2
 • Erfaringer fra bruk av OsloMet sin ProLab i helsevitenskapelige fag
  ved Kari Gerhardsen Vikestad, studieleder, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, OsloMet – storbyuniversitet

Parallellsesjoner

Design og gjennomføring av undervisning

 • Workshop om instructional design, design av studietilbud, begrunnet valg for fysiske omgivelser og teknologi
  ved Øystein Lund, førsteamanuensis, RESULT, UiT Norges arktiske universitet
  og Jelena Larsen, rådgiver, RESULT, UiT Norges arktiske universitet
 • Lærerrollen i interaktive arealer
  ved Gabrielle Hansen, universitetslektor, Institutt for matematiske fag, NTNU
  og Tonje Mogstad Høivik, rådgiver, Avdeling for utdanningskvalitet, NTNU
 • Overføringsverdi? Fra studentansatt på Futurelab til lærer på ungdomsskolen
  ved Aleksander Lyngstad, kontaktlærer, Bardufoss ungdomsskole
 • Samkjøring av undervisning for campus, fjerncampus og nettstudenter, praktiske erfaringer
  ved Werner Farstad, universitetslektor, Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, UiT Norges arktiske universitet
  og Helge Fredriksen, universitetslektor, Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, UiT Norges arktiske universitet
 • Interaksjon i store auditorier – alternativer til håndsopprekking
  ved Øystein Lund, førsteamanuensis, RESULT, UiT Norges arktiske universitet

Teknologirike læringsomgivelser

 • Prøv selv! Teknologi som brukes på undervisningsrom – touchskjerm, AV over IP, med mer
  ved Caverion
 • Tekniske erfaringer fra innovative læringsarealer ved NTNU
  ved Fredrik Haugdal, overingeniør, Avdeling for utdanningskvalitet, NTNU
  og Magnus Sæternes Lian, overingeniør, Avdeling for utdanningskvalitet, NTNU
 • Organisering av AV ved et universitet
  ved Nils Johan Lysnes, seksjonssjef, Avdeling for IT, UiT Norges arktiske universitet
 • Byggeprosjekter, brukerstøtte og kompetanse på intern virksomhet og utfordringer man støter på i arbeidet
  ved Andreas Robertsen, rådgiver, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
 • Studentene i lærerrollen
  ved studentansatte, FutureLab, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet

Fysisk utforming av rom, bygg og eiendom

 • Gjennomtenkte rom: Forarbeid og etterarbeid når vi bygger noe annerledes
  ved Tengel Aas Sandtrø, Avdeling for eiendom, OsloMet – storbyuniversitet
 • Arkitektens råd
  ved Anna Schei, Sivilarkitekt MNAL, Eggen Arkitekter
 • Gode lydforhold i rom for læring – bygningsmessige tiltak og design av lydanlegg
  ved Bård Støfringsdal, faglig leder for akustikk, COWI

11.30 – Lunsj

Parallellsesjoner fortsetter etter lunsj

13.30 – Oppsummering i plenum

14.30 – Dagens program avslutter