Program

Foreløpig program som vil bli oppdatert forløpende.

Dag 1: 29. november 2018

12.00 – Lunsj på campus Breivika, UiT i Tromsø
13.00 – Ettermiddagens program begynner

Temaer

  • Digitaliseringsstrategi
  • Rom som ramme for aktive studenter
  • Praktiske erfaringer med ALC
  • Digital omvisning av ALC

17.00 – Ettermiddagens program avslutter
Middag med TeachMeet

TeachMeet på torsdag kveld

Vi kommer til å lage et kveldsarrangement på torsdag på UDirs Rom for læring i Tromsø sentrum. Her har Utdanningsdirektoratet modellert et rom for læring som er spesielt designet for teknologistøttete læringsaktiviteter for grunnskolen.

TeachMeet er en måte å dele erfaringer og gode ideer på, gjennom korte framlegg, på 2 eller 7 minutter. Framleggene skal presentere et verktøy eller en erfaring eller en ide som er konkret, og deltakerne kan melde seg til flere korte framlegg. Mer informasjon om påmelding til TeachMeet kommer. At metoden kalles TeachMeet må ikke skremme teknologer eller byggetekniske eksperter til å tro at dette kun omhandler pedagogiske tips. Alt som er relevant for konferansens tverrfaglige fokus, vil vi gjerne ha fram i TeachMeet’en.

Etter TeachMeet kan vi arrangere en sentrumsnær gåtur for å se etter nordlyset, dersom vær og forhold tillater det.

Dag 2: 30. november 2018

09.00 – Dagens program begynner

Parellellsesjoner

  • Parellellesesjoner foregår i ALC
  • Design og gjennomføring av undervisning
  • Fysisk utforming av rom, bygg og eiendom
  • Teknologirike læringsomgivelser

Lunsj
Oppsummering i plenum
14.30 – Dagens program avslutter