Folkelige forestillinger om sykdom og helbredelse i et skole – og folkemedisinsk perspektiv

Rapport fra Anni Henriksen, doktorgrad, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Tromsø.
Prosjekt 200300843-31

Økonomisk støtte til prosjektet:
“Folkelige forestillinger om sykdom og helbredelse i et skole – og folkemedisinsk perspektiv.”

Jeg mottok 5000 kr fra Senter for samiske studier som bidro til at jeg fikk gjennomført feltarbeid på Skjervøy, reise og opphold, i ni dager.

På Skjervøy fikk jeg møte fem av mine hovedinformanter, og fikk snakket med dem om helbredertradisjonene i samisk folkemedisin. Samtalene var av stor betydning for prosjektet.

Takk for støtten som bidro til at jeg fikk gjennomført prosjektet og håper på framtidig samarbeid.

Link til boka “Å stoppe blod : fortellinger om læsing, helbredelse, varsler og hjelpere” i BIBSYS

This entry was posted in PhD and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.