Fotografier av Kåre Kivijärvi

Rapport fra Hanne Hammer Stien, hovedfagstudent, Det Humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø.
Prosjekt 200300843-27

Økonomisk støtte til prosjektet “Mellom realisme og konstruksjon – en lesning av fem fotografier og holdninger til fotografiet på 1900-tallet”

I forbindelse med mitt prosjekt ”Mellom realisme og konstruksjon – en lesning av fem fotografier og holdninger til fotografiet på 1900-tallet” ble jeg av Senter for samiske studier tildelt kr. 5000 våren 2003.

Disse midlene ble i tråd med søknaden brukt til å utføre en studietur til Helsinki i tidsrommet 30. august til 7. september 2003. Tiden i Helsinki gikk med til å samle inn kildemateriale. Store deler av oppholdet brukte jeg til å arbeidet ved biblioteket på The Finnish Museum of Photography i tillegg til at jeg oppsøkte personer med fagkompetanse innen fotografi. I etterkant av turen har jeg ferdigstilt kapittel 3 i avhandlingen kaldt ”En fotohistorisk kontekst”.

Tildelingen fra Senter for samiske studier har i så måte ført til at jeg fant fram til kilder jeg ellers ikke ville fått tilgang til og dermed til at jeg har fått en dypere innsikt i det empiriske materialet.

Link til oppgaven på BIBSYS

About Siri Johnsen

Hovedtillitsvalgt for Akademikerne UiT, Norges arktiske universitet, januar 2006-januar 2017
This entry was posted in Master and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.