University of Western Sydney i Australia

REISESTØTTE 2002
Rapport fra Inga Haugevik Jernsletten Continue reading

Posted in Master, Sámi Travel Grant | Tagged , , , , | Leave a comment

International Congress on Circumpolar Health

Rapport fra Ketil Lenert Hansen, Stipendiat ved Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 2009/1415-4

Økonomisk støtte til deltakelse på kongressen:
“International Congress on Circumpolar Health” i Yellowknife, Northwest Territories, Canada. Continue reading

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Impacts of modernization on traditional social organizations

Report from Niraj Dangol, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø
Project 2009/1415-3

Financial support to the project:
“Impact of Modernization on Traditional Social Organizations: A study of the Sana Guthi System among the Newar Communities of Nepal” Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Rett til fiske i fjorder og kystnære farvann

Rapport fra Susann Funderud Skogvang, Stipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 2009/1415-35

Rapport for bruk av innvilgede strategimidler fra Senter for samiske studier

Jeg arbeider med en phd-avhandling om retten til fiske i fjorder og kystnære farvann. Strategimidlene ble benyttet til arkivstudier i Oslo. Jeg besøkte både Riksarkivet, Fiskeri- og kystdepartementets arkiv og Rettshistorisk samling. Fokuset for disse studiene har vært rettsspørsmål og kyst- og fjordområdene i samiske områder. Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

The management and transformation of traditional healing knowledge

Report from Anne Karen Hætta, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 2009/1415-6

Financial support to the project: The management of the Sámi traditional healing institution in the Marke villages in Southern Troms and Northern Nordland. Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Hellegroper i Lofoten

Rapport fra Gørill Nilsen, førsteamanuensis, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 2009/1415-21

Økonomisk støtte til feltarbeid samt rekonstruksjon av hellegroper i Lofoten.
Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , | Leave a comment

Dialog og oljeproduksjon i Norge

Report from Kristian Aambø, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø, Project 2009/1415-8 Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Leave a comment

Forskningsopphold på New Zealand

Rapport fra Harald Gaski, førsteamanuensis, Institutt for kultur og litteratur, HSL-fakultetet, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 2009/1415-10

Rapport etter forskningsopphold på New Zealand ved verdens eneste Centre of Excellence i urfolksforskning Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , | Leave a comment

Conference on gastrointestinal function

Report from Trine Glad, PhD student, Department of Arctic and Marine Biology and Department of Pharmacy, University of Tromsø
Project 2009/1415-12

Financial support to participate at the conference on gastrointestinal function, CGIF2009, in Chicago 20-22 April 2009 Continue reading

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , | Leave a comment

Dwelling, Livelihood, Law and Landscapes in Finnmark III

Rapport fra Ole-Bjørn Fossbakk, Stipendiat i sosialantropologi, Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 2009/1415-13 Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Sustainability of Belizean Garifuna Communities

Report from Amalia L. Rylander, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø Project 2009/1415-15

Financial support to the project:
“Sustainability of Belizean Garifuna Communities Through Remittances Sent By Migrants Abroad” Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Fiskeværene langs den nordnorske kysten

Rapport fra Inga Malene Bruun, PhD-stipendiat i arkeologi, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 2009/1415-17

Økonomisk støtte til PhD-prosjektet “Fiskeværene langs den nordnorske kysten”. Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Religiøst mangfald og endringsprosessar i Talamanca, Costa Rica

Rapport fra Bjørn Ola Tafjord, Dr.art., førsteamanuensis, Institutt for historie og religionsvitskap, Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 2009/1415-20

Økonomisk støtte til Religiøst mangfald og endringsprosessar i Talamanca, Costa Rica: Feltarbeid (mai og juni 2009) Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Gendered Responses to Government Intervention into Sami Reindeer Herding

Report from Dana Bellis, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø
Project 2009/1415-24

Financial support to the project: “Gendered Responses to Government Intervention into Sami Reindeer Herding.” Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Leave a comment

Reindriftsutøvernes relasjoner til den fastboende befolkningen i et sørsamisk område

Rapport fra Cecilie E. Myrnes, Masterprogram i Sosialantropologi, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 2009/1415-25

Økonomisk støtte til feltarbeid:
Reindriftsutøvernes relasjoner til den fastboende befolkningen i et sørsamisk område Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Reindriftsutøvernes relasjoner til den fastboende befolkningen i et sørsamisk område

Dekolonialiserende kulturarrangement

Rapport fra Kai Arne Ulriksen, master i sosialantropologi, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 2009/1415-26

Økonomisk støtte til prosjeket “Dekolonialiserende kulturarrangement – dekolonialiserende for hvem?” Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Relocation and housing of the Mushuau Innu

Report from Elisabeth Thørring Dalsbø, Master Programme in Indigenous Studies, University of Tromsø
Project 2009/1415-27

Financial Support to the Project: “We were told we were going to live in houses.” Relocation and housing of the Mushuau Innu from 1948 to 2003. Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Sami footprints in Alaska

Report from Kristine Nyborg, Master in Visual Cultural Studies, University of Tromsø
Project 2009/1415-28

Financial support to the project: “Sami footprints in Alaska” Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Navigating in Educational Contexts

Rapport for bruk av strategimidler 2009 innvilget av Samisk senter: Deltakelse ISATT 09, Merete Saus og Else Boine

Dette er en rapport for bruk av strategimidler bevilget av Samisk Senter for deltakelse på internasjonal konferanse med innlegg. Vi har deltatt på konferansen ISATT 2009 Conference ”Navigationg in Educational Contexts: Identities and Cultures in Dialouge” 1-4 juli, arrangert av University of Lapland i Rovaniemi. Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Performing Indigeneity

Rapport Strategimidler 2009,  Cathrine Baglo, stipendiat ved seksjon for kulturvitenskap, Tromsø Museum – Universitetsmuseet Continue reading

Posted in Communication, PhD | Tagged , , , , , , | Comments Off on Performing Indigeneity