Samisk samtidskunst

Rapport fra Hanna H. Hansen, Institutt for kunstvitenskap, Universitetet i Tromsø
Prosjekt 200300843-4

Økonomisk støtte til prosjektet
“Samisk samtidskunst”

Jeg viser til prosjektbeskrivelse av hovedoppgave i Kunstvitenskap om samisk samtidskunst. En del av oppgaven består av kvalitative forskningsintervjuer med fire samiske kunstnere. Det var gjennomføring av annen gangs intervju med disse fire jeg søkte midler til.

Intervjuene ble gjennomført slik:

  • Geir Tore Holm ble intervjuet i Oslo 26.mai
  • Hege Annestad Nilsen ble intervjuet i Hammerfest 1. oktober
  • Synnøve Persen ble intervjuet 10. oktober, men til henne har jeg så kort vei, at det søkte jeg ikke penger til.
  • Hans Ragnar Mathisen ønsket ikke annen gangs intervju.

l tillegg til intervjuene har jeg også hatt en reise til Karasjok med besøk på kunstsamlingen på SVD og møte med kunstfaglig konservator, Irene Snarby.

AK grafisk har gjort innscanning av bilder, og digital bildebehandling av bilder til bruk i oppgaven. Oppgaven blir ferdigskrevet i henhold til planen, dvs at den innleveres dette semester.

Link til oppgaven i BIBSYS

This entry was posted in Master and tagged , , , . Bookmark the permalink.