Tag Archives: psychiatry

Studiereise til Grønland II

Rapport fra Anne C. Silviken, doktorgradstipendiat, Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200300843-3 Redegjørelse for bruk av strategimidler i forbindelse med studiereise til Grønland.

Posted in PhD | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Studiereise til Grønland

Rapport fra Anna Rita Spein, doktorgradsstudent, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-6 Redegjørelse for bruk av strategimidler i forbindelse med studiereise til Grønland

Posted in PhD | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment