Tag Archives: sami

Folkelige forestillinger om sykdom og helbredelse i et skole – og folkemedisinsk perspektiv

Rapport fra Anni Henriksen, doktorgrad, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-31 Økonomisk støtte til prosjektet: “Folkelige forestillinger om sykdom og helbredelse i et skole – og folkemedisinsk perspektiv.” Jeg mottok 5000 kr fra Senter for samiske studier som … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Etnisitet og identitet hos samisk ungdom i Finnmark

Rapport fra Tariq Ashkari, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-8 Økonomisk støtte til prosjektet: “Overgang fra trygge omgivelser til et fremmed miljø. Samiske elevers erfaring ved videregående opplæringstilbud utenfor det samiske kjerneområdet”. Bakgrunn Jeg er hovedfagsstudent i faget … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Leave a comment

Identitet og modernitet i samisk skulptur

Rapport fra Tone Kristine Thørring, hovedfag, Institutt for kunsthistorie, Universitetet i Tromsø. Prosjekt 200300843-7 Økonomisk støtte til prosjektet: “Fra seidefigurer til moderne kunstuttrykk. Identitet og modernitet i samisk skulptur” Prosjektet “Fra seidefigur til moderne kunstuttrykk. Identitet og modernitet i samisk … Continue reading

Posted in Communication, Master | Tagged , , , , | Leave a comment

Reindrift i Liehittäjä konsesjonssameby

Rapport fra Johnny-Leo Jernsletten, Senter for samiske studier/Uppsala universitetet Prosjekt 200104097-28 Økonomisk støtte til prosjektet “Cultural Perceptions of Ecology – Reindeer Herding as Part of a National (ecological) Management Policy” Gjennom mitt feltarbeide har jeg fått tilgang til de prosesser og … Continue reading

Posted in PhD | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Samisk samtidskunst

Rapport fra Hanna H. Hansen, Institutt for kunstvitenskap, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200300843-4 Økonomisk støtte til prosjektet “Samisk samtidskunst” Jeg viser til prosjektbeskrivelse av hovedoppgave i Kunstvitenskap om samisk samtidskunst. En del av oppgaven består av kvalitative forskningsintervjuer med fire … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , | Leave a comment

Sørsamisk historie i Ytre Namdal

Rapport fra Lisa Dunfjeld-Aagård, hovedfag, Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200300843-9 Økonomisk støtte til prosjektet “Sørsamisk historie i Ytre Namdal – tolkning av næringstilpasninger og etniske relasjoner i kyst- og kystnære områder” I juni/ juli 2003 hadde jeg … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , | Leave a comment

Time is a voyager with no harbor

Rapport fra Harald Gaski Prosjekt 200300843-1 Rapport om bruk av strategimidler til bokprosjekt om samisk tradisjonsmateriale: Time is a voyager with no harbor Jeg vil innledningsvis takke for bevilgningen på 10 000,- kroner som utgivelsesstøtte til bokprosjekt om samisk tradisjonsmateriale. … Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , | Leave a comment

Census of reindeer in Adventdalen

Report from Nick Tyler Project 200300843-33 Report from the annual census of reindeer in Adventdalen, Svalbard Background A census of reindeer in Adventdalen, Svalbard has been carried out annually every summer since 1979.  The work is part of a long … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , | Leave a comment

Samiske mat-tradisjoner

Rapport fra Kjell-Arne Johnsen Prosjekt 200104097-30 Økonomisk støtte til prosjektet “Samiske mat-tradisjoner og dens betydning for lokalsamfunnets identitet og opprettholdelse.” Feltarbeidet til min hovedfagsoppgaven ble gjennomført vår, sommer og høst 2002 og hadde en lengde på i ca. 3 ½ … Continue reading

Posted in Master | Tagged , , , , , | Leave a comment

Din inngang og din utgang

Rapport fra Bjørg Evjen Prosjekt 200104097-38 Økonomisk støtte til prosjektet “Din inngang og din utgang.” Viser til søknad om økonomisk støtte til reise og arbeid i forkant av et seminar i Vadsø 11.-13. mars 2002. Som bekreftet i vedlagt skriv, … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , | Leave a comment

Arctic Ruminants

Rapport fra Monica Alterskjær Sundset Prosjekt 200104097-32 Økonomisk støtte til prosjektet “Ecological analysis of the symbiotic rumen bacteria in two Arctic Ruminants” Vedlagt følger sluttrapport for prosjektet “Ecological analysis of the symbiotic rumen bacteria in two Arctic Ruminants” som ble … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , , | Leave a comment

Effekt av oppvarming på beiteplanter

Rapport fra Sunna Pentha, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-50 Økonomisk støtte til prosjektet “Effekt av oppvarming på beiteplanter i Finnmark.” Målsettingen i mitt hovedfagsprosjekt var å undersøke effekt av en eksperimentell temperaturøkning in situ på vekst og næringsinnhold … Continue reading

Posted in Communication, Master | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Sørsamisk litteratur

Rapport fra Harald Gaski og Nils John Porsanger, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-40 Økonomisk støtte til prosjektet “Videodokumentar om sørsamisk litteratur.” Ninne Film v/ Nils John Porsanger og undertegnede fikk tilskudd fra Sametinget, Kommunal og Regionaldepartementet, Samisk senter … Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Linux i skolen

Rapport fra Trond Trosterud, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-45 Økonomisk støtte til prosjektet “Seminar om samisk dataterminologi og lokalisering” Eg søkte på vegne av Skuvlalinux (http://developer.skolelinux.no/info/samisk) pengar til å arrangere eit seminar for samisk dataterminologi og lokalisering frå … Continue reading

Posted in Communication, Researcher | Tagged , , , , , | Leave a comment

Samisk språkteknologi 2002

Rapport fra Trond Trosterud, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-44 Økonomisk støtte til prosjektet “Samisk språkteknologi”. Eg søkte på vegne av prosjektet “Samisk språkteknologi” (jf. prosjektets eigne heimesider, prosjektet sine eksterne heimesider, http://www.hum.uit.no/sam/giellatekno/) pengar til å lønne studentar til … Continue reading

Posted in Researcher | Tagged , , , , | Leave a comment

Garnfisketerminologi

Rapport fra Trond Are Anti, Samisk institutt, Universitetet i Tromsø Prosjekt 200104097-35 Økonomisk støtte til prosjektet “Garnfisketerminologi – drivgarnfiske, fiske med stormasket stågarn og fiske med fiskestengsel”.

Posted in Master | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

SSSRs 20-årsjubileum

Rapport – Sámistudeanttaid Riemut I forbindelse med 20-årsjubileet til Sámi Studeanttaid Searvi Romssas/Samisk studentforening i Tromsø (SSSR), ble det i tidsrommet 12.-17. mars 2003 avholdt en rekke arrangementer i Tromsø by av SSSR og diverse samarbeidspartnere. Arrangementene ble benevnt under … Continue reading

Posted in Student | Tagged , , , , , | Leave a comment