Tanker om turisme i Havøysund

Vi besøker flere vakre steder gjennom forskningsprosjektet. Her på vei til Havøysund.

Forskerne får litt visuelt påfyll når de reiser rundt i Finnmark for å besøke samiske reiselivsaktører.

Tiden i bil går fort når det er så mye vakkert å se.

Dette er et bilde fra en flott tur til Havøysund som Line og Brynhild var på.

Der ble de blant annet spontaninvitert til å dele spennende tanker om turisme i Havøysund med ulike reiselivsaktører, inkludert våre samiske entreprenører.

Det skal mer til enn en punktering for å stoppe forskerne på tur.

Av og til går ikke ting som planlagt (man kan for eksempel plutelig punktere!) og en tur for å orientere seg i Havøysund tar mer tid enn det som var satt av til formålet.

Litt stress, men ikke mer enn at Brynhild og Line klarte å komme tidsnok til sine møter!

Dagen ble avsluttet med et besøk i bedriften til våre samiske informanter hvor de fikk snakket om utfordringer og muligheter knyttet til utvikling av et turistkonsept med samisk forankring.

Hvordan kan det samiske forvaltes i møter med turister? Hvilke muligheter ser entreprenørene?

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tanker om turisme i Havøysund

Forskerne er fortsatt på farten

Besøkene til prosjektdeltakerne tar forskerne ut i vakker natur.

Denne høsten har vi forskere brukt tid til å bli enda bedre kjent med de reiselivsentreprenørene som er med i prosjektet vårt.

Vi har vært på besøk hjemme hos dem, ute på vidda eller andre steder der de har sin reiselivsbedrift.

Dette har gitt oss en dypere innsikt i kontekst til reiselivssatsingen og hvordan denne er knyttet til sted, familie, tradisjoner og identitet.

Reiselivsentreprenørene har også blitt bedre kjent med oss.

Vi er som regel to forskere som sammen drar på besøk til bedriftene som er med i prosjektet.

Tiden vi er på reise på vei til og fra våre med-forskere gir et viktig rom for samtale om forskerprosessen vi er inne i.

Vi diskuterer blant annet hvordan dette konkrete prosjektet gir anledning til refleksjoner omkring hva forskerens rolle kan og bør være i et dialogbasert forskningsprosjekt.

Forskerne i prosjektet er stadig på farten.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Forskerne er fortsatt på farten

Reiselivsentreprenør imponerte på forskningsarena

Siv Merete Selnes Sara er en av de samiske reiselivsentreprenørene som er med i vårt prosjekt.

Siv Merete Selnes Sara imponerte på the 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research i Alta.

Vi har gjennom forskningsprosjektet utviklet et godt samarbeid med henne.

Under konferansen Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research i Alta styrket hun samarbeidet og dialogen ytterligere da hun deltok som en av formidlerne fra forskningsverdenen.

Hun kastet seg inn i rollen som medforsker og bidro på flere arenaer under konferansen.

Hun ga blant annet en presentasjon med tittelen «Researchers as sparring partners: Importance of dialogue-based method in conjunction with Sami entrepreneurs» i sesjonen «Indigenous entrepreneurship, indigenous knowledge and tourism.»

Dette var første gang Siv presenterte på en forskerkonferanse. Hun fikk mange positive tilbakemeldinger på en veldig personlig og nær tilnærming i sin fortelling om reiselivsetableringen.

I tillegg var Siv en av pandeldeltakerne i en workshop med tittelen «Sámi tourism in the North.» Aktører fra reiselivsnæring, universitet og Nordnorsk Reiseliv satt i panelet, hvor samisk reiselivs muligheter og utfordringer ble diskutert.

Vi var mange som ble imponert og inspirert av Sivs bidrag på forskerkonferansen i Alta.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Reiselivsentreprenør imponerte på forskningsarena

Viktig og vellykket konferansedeltakelse

Alle forskerne i prosjektet var involvert på konferansen the 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research som ble arranger i Alta.

Godt over 200 personer deltok på konferansen, som rettet fokus på turismens implikasjoner og dilemmaer.

Urfolkseprenørskap i reiselivet

Vi arrangerte en sesjon som løftet fram kunnskap knyttet til urfolkseprenørskap i reiselivet:  «Indigenous entrepreneurship, indigenous knowledge and tourism.»

De konkrete innleggene med direkte link til det pågående forskningsprosjektet var:

Trine Kvidal-Røvik holdt et innlegg med tittelen “Indigenous tourism and the maneuvering in a terrain of tension.”

  • Tourism in mining areas of Northern Sweden: Land of possibilities or continuous struggle? Albina Pashkevich
  • Are we there yet? Indigenous tourism and the manoeuvring in a terrain of tension. Trine Kvidal-Røvik
  • Performing spaces for creativity and innovation: Entrepreneurship in Sami Tourism. Brynhild Granås & Line Mathisen
  • Researchers as sparring partners: Importance of dialogue-based method in conjunction with Sami entrepreneurs. Siv Merete Selnes Sara
  • Supporting tourism entrepreneurship in Sami areas: Financial and political instru- ments in Norway and Sweden. Vigdis Nygaard, Albina Pashkevich & Line Mathisen

Innleggenes abstracts er tilgjengelige her.

Aktører fra reiselivsnæring, universitet og Nordnorsk Reiseliv satt i panelet som diskuterte «Sámi tourism in the North.»

Samisk reiselivsworkshop

Under konferansen var det også en spennende workshop med tittelen «Sámi tourism in the North.»

Aktører fra reiselivsnæring, universitet og Nordnorsk Reiseliv satt i panelet, hvor samisk reiselivs muligheter og utfordringer ble diskutert.

Fra vårt prosjekt satt vår medforsker Siv Selnes Sara i panelet.

De andre som satt i panelet var Hilde Bjørkli, Arvid Viken, Dieter Müller, Ellinor Utsi & Nina Smedseng. Brynhild Granås oppsummerte den viktige diskusjonen.

Inspirerende keynote-foredrag

Det nordiske symposiet ga flere anledninger til å diskutere og reflektere rundt samisk reiseliv. Alle de tre keynote-holderne bidro på ulikt vis til gode refleksjoner.

På konferansens første dag, ga Carina Ren og Bryan Grimwood de interessante foredragene «Tourism trouble» og «Unsettling responsibilities in Arctic Tourism.»

På dag to, åpnet Britt Kramvig konferansen med det svært relevante foredraget «Turbulent indigenous objects,» som tok for seg kontroverser knyttet til turismens bruk og misbruk av samiske objekter og samiske kulturelle praksiser.

En kort beskrivelse av keynote-innleggene er tilgjengelige her.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Viktig og vellykket konferansedeltakelse

Meld deg på 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research!

27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research arrangeres i Alta.

I september (24-26) arrangeres en spennende reiselivskonferanse i Alta. Vårt prosjekt har en egen sesjon under konferansen. Temaet for konferansen er Tourism Dilemmas and Implications. Meld dere på i raskt for early bird-priser.

https://uit.no/prosjekter/prosjektsub?p_document_id=525602&sub_id=525635

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Meld deg på 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research!

Samarbeid med ikke-forskere i bygging av vitenskapelig kunnskap

Brynhild Granås er opptatt av dialogbasert kunnskapsutvikling som en del av forskningen.

Det siste året har en av våre forskere, Brynhild Granås, vært såkalt «dialogpartner» i et utviklingsarbeid i fire Finnmarks-kommuner. Prosjektet «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» er ledet av Helsedirektoratet og Finnmark fylkeskommune.

Det handler om å utvikle gode steder som fremmer folkehelse og – ikke minst – om å bruke lokal kunnskap for å få dette til. For å bidra til dette, har Brynhild brukt sine erfaringer som «kunnskapsarbeider» og stedsforsker i samtaler og diskusjoner med prosjektledere og arbeidsgrupper i hver av kommunene.

Hvordan er det for en forsker å delta i denne type dialogbasert kunnskapsutvikling og hvorfor er det viktig?

I det nye prosjektet vi nå er i gang i om entreprenørskap i samisk reiseliv, finansiert av Regionalt forskingsfond, skal vi nettopp utvikle kunnskap i dialog med folk i praksisfeltet vi studerer.

Vi skal rett og slett utvikle vitenskapelig kunnskap om handlingsrommet for entreprenørskap i lag med entreprenørene selv. 7. juni fortalte Brynhild sine kollegaer om erfaringer med å være dialogpartner i de fire Finnmarks-kommunene gjennom det siste året. Derfra diskuterte vi hva det å forske med og ikke på betyr i praksis i vårt nye prosjekt.

Vi tenker at det er viktig at vi som forskere ved UiT i Finnmark har god dialog med næringslivet her og vi vil bruke prosjektet til å si noe mer om hvordan et slikt samarbeid kan organiseres og utvikles i framtida. Ikke minst ser vi mange muligheter til å utvikle mer solid vitenskapelig kunnskap med å jobbe på denne måten som forskere.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Samarbeid med ikke-forskere i bygging av vitenskapelig kunnskap

Ut på tur, ut på vidda….

Forskerselfie fra vidda.

En flott vinterdag i april var Trine og Vigdis klar for å besøke en av de samiske reiselivsentreprenørene vi skal følge tett i tida framover.

Siv og Per utvikler en besøkssida i Leirpollen på østsiden av Porsangerfjorden hvor de har sin reinflokk.

Vi har blitt kjent med Siv og Per gjennom samtaler på telefon, skype og har vært hjemme hos dem i Lakselv, men nå skulle vi møte dem i Pers rette element: ut på vidda og sammen med reinflokken!

Reiseinstruksen fra Siv var rimelig klar; 15 minutter etter avkjørsel fra Børselv må dere se etter en brøytestikke på høyre side av veien med en grønn plastikkpose på. Joda, der stod de å ventet på oss med scooteren, og vi fikk en behagelig tur i sleden til lavvoen.

Vel etablert ved bålet gikk praten lett om reindrifta, reiselivsetableringen og livet…

Det ble både bidos og bålkaffe mens timene fløy av sted. Fire timer i bilen hjem langs Porsangerfjorden og over Sennlandet var det som skulle til for å fordøye både mat og tanker.

Takk til Siv og Per for at dere deler av deres erfaring med oss!

Forskningen tar oss ut på vidda og lar oss møte den fine reinflokken til Per og Siv.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ut på tur, ut på vidda….

Vellykket rekruttering av medforskere!

Som forsker er det alltid spennende å se om vi klarer å rekruttere informanter som kan være med på å belyse sider ved vår forskning.

Denne gangen er vi ute etter mer enn informanter; vi skal utvikle helt nye metoder for å forske i dialog med samiske entreprenører. Vi skal innlemme dem som medforskere, og vi skal samarbeide over flere år.

Da er det særlig viktig at vi får en god match.

Forskergruppen troppet opp på den første JOHTIT– samlingen i Alta 27.-28. februar 2018 hvor 26 samiske reiselivsbedrifter var samlet til kick-off. De er utvalgte deltakere på et treårig kompetansehevingsprogram for å øke verdiskapingen i samiske reiselivsbedrifter i regi av Nordnorsk Reiseliv.

Dette var vår rekrutteringsarena, og vi fikk vår tilmålte halvtime til å presentere ideene bak forskningsprosjektet.

Klarte vi å få fram essensen, så entreprenørene nytten i å delta i et slikt prosjekt? Vi var utrolig spente på om noen ville bite på under minglingen i pausen, og joda, fem deltakere synes dette var spennende, og ville være med oss på denne reisen.

Vi puster lettet ut over at vi har klart å rekruttere det antallet vi hadde som mål i prosjektet, og vil nå bruke tida framover til å bli bedre kjent.

Vi gleder oss til å ta fatt!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vellykket rekruttering av medforskere!

Velkommen til bloggen for forskningsprosjektet Sami entrepreneurs and research collaboration

Vi har gitt prosjektet den norske tittelen Dialogbasert forskning med reiselivsentreprenører i samiske områder.

I dette prosjektet skal forskere fra Norut, UiT Norges arktiske universitet og Högskolan Dalarna i Sverige finne ut hva som skaper, hindrer eller forminsker handlingsrommet til entreprenører i samiske områder.

Vi spør: Hva påvirker entreprenørenes handlingsrom og hvordan kan samarbeid med forskere bidra til at dette rommet vokser?

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med NordNorsk Reiseliv AS og satsingen “Johtit – Samisk Reiseliv”.

Forskerne jobber tett sammen med entreprenører innen samisk reiseliv. En helt ny dialogbasert forskningsmetode tas i bruk.

Prosjektet har fått tre millioner kroner fra Regionale forskningsfond (RFF-Nord) og skal gå over tre år.

I denne bloggen skal vi formidle fra den dialogbaserte forskningsprosessen.

Foto: Ørjan Bertelsen, www.nordnorge.com

Posted in Uncategorized | 1 Comment