Archive

Vellykket rekruttering av medforskere!

Som forsker er det alltid spennende å se om vi klarer å rekruttere informanter som kan være med på å belyse sider ved vår forskning. Denne gangen er vi ute etter mer enn informanter; vi skal utvikle helt nye metoder for å forske i dialog med samiske entreprenører. Vi skal innlemme dem som medforskere, og Read More