Monthly Archives: May 2018

Vellykket rekruttering av medforskere!

Som forsker er det alltid spennende å se om vi klarer å rekruttere informanter som kan være med på å belyse sider ved vår forskning. Denne gangen er vi ute etter mer enn informanter; vi skal utvikle helt nye metoder … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vellykket rekruttering av medforskere!