God start for Små i Nord

Er du gravid opp til uke 25 i svangerskapet og vil delta i forskningsstudien God start for Små i Nord? Formålet med denne undersøkelsen er å få mer kunnskap om hva som påvirker barns utvikling helt fra graviditet og til 6-månedersalderen.

Behandlet for plakat og informasjonsbrosjyre (arbeid utført 0607015) til God Start For Små i Nord

Foto: Lina Livsdatter

Vi ønsker å følge deg og barnet ditt under graviditet og ved noen tidspunkter etter at barnet er født. Studien vil skaffe til veie viktig kunnskap om hva som påvirker barns utvikling og foreldres psykiske helse i forbindelse med svangerskap og fødsel.

 

Denne kunnskapen vil føre til at flere barn og familier kan få bedre tilpasset hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt. Både mor og far har stor betydning for det kommende barnets utvikling, og vi ønsker begge foreldrene velkommen som deltakere i studien.

 

 Brosjyre, flyer og plakat til studien

Nyheter

Reportasjer i media

 

Hva innebærer det å delta i studien?

Studien består av seks måletidspunkter, 3 i svangerskapet og 3 etter fødselen. Ved første måletidspunkt ønsker vi å møte deg og din partner for å signere samtykkeskjema og svare på spørsmål om studien. Vi vil deretter be deg/dere om å besvare noen spørreskjema og gjennomføre to tester på datamaskin. Videre i graviditeten vil vi ved to anledninger sende deg noen spørreskjemaer og tester via e-post, første gangen mellom svangerskapsuke 24 og 30 og neste gang rundt svangerskapsuke 31. Testene omhandler hvordan du bearbeider og husker informasjon som er relatert til det å bli foreldre. Det tar cirka 30 minutter å besvare spørreskjema og gjennomføre testene, men tidsbruken kan variere litt fra person til person og fra måletidspunkt til måletidspunkt. Alle spørreskjema og tester gjennomføres anonymt.

Mor og far får hver sine spørreskjema og tester ved alle testtidspunktene i studien. I det første spørreskjemaet får dere spørsmål om utdanning, arbeid, sivilstatus, samt forhold som påvirker fysisk og psykisk helse. Dere får også spørsmål om nære relasjoner tidligere i livet, tankemønstre, og om dere har opplevd mye stress den siste tiden. I spørreskjemaene og testene som dere mottar via e-post vil vi gjenta noen av de samme spørsmålene og testene for å få vite hvordan det går utover i svangerskapet etter hvert som barnet vokser i magen. I tillegg vil vi stille nye spørsmål som omhandler nære relasjoner, holdninger dere har til dere selv, tanker og følelser om barnet som skal komme.

 

Møtepunkter etter at barnet er født: 6 uker, 4 og 6 måneder

Etter at barnet er født vil vi møte dere og barnet første gang når barnet er 6 uker, og deretter når barnet er 4 og 6 måneder. Dette blir i tillegg til de vanlige konsultasjonene på helsestasjonen. I disse møtene vil vi observere barnets utvikling, filme lek og samspill mellom barnet og dere, samt be dere fylle ut spørreskjema og gjennomføre noen tester på datamaskin. Vi ønsker også måle barnets og mors hjerterytme ved et av møtene. Disse møtene vi ta cirka 30-45 minutter.

Alle opplysningene dere gir i prosjektperioden, vil bli behandlet konfidensielt. Alle som arbeider med prosjektet har taushetsplikt.

 

Mulige fordeler og ulemper

Foreldrene som deltar i denne studien får en ekstra undersøkelse av sitt barns utvikling. Skulle det vise seg at barnet eller dere selv trenger ekstra hjelp eller oppfølging i denne perioden, vil vi, hvis dere ønsker det, hjelpe til med at dere raskt blir henvist til det vanlige hjelpeapparatet på helsestasjonen eller annen oppfølging i helsevesenet. En mulig ulempe med studien er at den innebærer at dere må beregne å bruke noe tid på å gjennomføre måletidspunktene.

De fleste av dere som deltar i denne studien vil motta ordinære helsestasjonskonsultasjoner. Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune skal innføre en ny type konsultasjonsmetode ved to av kommunens helsestasjoner. Dere som sokner til disse to helsestasjonene vil også motta denne nye konsultasjonsmetoden på føde- og barselavdelingen før hjemreise.

 

Kontaktinformasjon for deltakelse 

Ansvarlig for undersøkelsen er Institutt for Psykologi ved UiT Norges Arktiske Universitet. Prosjektleder er professor/ psykologspesialist Catharina E A Wang, og prosjektkoordinatorer er forsker/psykolog Dag Nordahl og Ragnhild S Høifødt. I forbindelse med datainnsamlingen vil du møte prosjektmedarbeidere med helsefaglig yrkesutdanning.

 

Dersom du/dere ønsker å delta eller har spørsmål om studien ta kontakt med prosjektkoordinator:

 

Dag Nordahl

  • mobil: 900 39 712
  • epost: dag.nordahl@uit.no

Ragnhild Sørensen Høifødt

  • mobil: 913 50 235
  • epost: ragnhild.s.hoifodt@uit.no

 

 

Informasjon om studien på Tromsø kommune sine hjemmesider

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *