Språk og tekst i sosiale medium Blog

0

Dialekt i kommentarfelt

Liv Ragnhild Evjen skreiv i 2011 ei MA-avhandling om dialektbruk i kommentarfelta til nokre utvalde nettavisar. Ein av dei tinga ho kom fram til, var at bruken av dialekt varierte etter kva for tema...

0

Dialektbruk i kommentarfelt

Skriftspråket i kommentarfeltene knyttet til nettaviser er som regel et normrett skriftspråk. I motsetning til f.eks Facebook blir denne delen av nettet sett på som et generelt upassende sted å skrive dialekt. Se f.eks...

0

Søringkuka og forbanna mannskit

Dokker får unnskylde språkbruken, men han er i teneste for faget, også når eg siterer språkbrukaren som på Facebook kallar norske folkevalde «Søringkuka». Han meiner sjølv han ikkje treng å utdjupe det, for «det...

1

Selvrepresentasjon i sosiale medier

Denne uken var det duket for første gjesteforelesning i kurset ”Språk og tekst i sosiale medier” (NOR-2043). Temaet for forelesningen var selvrepresentasjon i sosiale medier, og vi var så heldige å få Jill Walker...

2

Digital Language Death

Forrige tirsdag hadde vi forelesning med Øystein om digital språkdød, med utgangspunkt i artikkelen Digital Language Death av András Kornai. Artikkelen handler om et studie som samlet inn brukergenerert tekst på ulike språk i...