UiT Norges Arktiske Universitet arrangerer NORKOGs Sommerseminar 04.-05.06.2020.

Kognitivt sommerseminar ble første gang arrangert i Bergen i 2006, og årets arrangement i Tromsø er det niende i rekken. Seminaret arrangeres av forskningsgruppen CLEAR (Cognitive Linguistics: Empirical Approaches to Russian) og NORKOG, den norske foreningen for kognitiv lingvistikk. Sommerseminaret er en møteplass for alle kognitive lingvister i Norge og andre som er interessert i kognitiv lingvistikk i vid forstand.

Vi utsetter fristen med en uke. SEND INN SAMMENDRAG INNEN 8. FEBRUAR!

Tidslinje for NORKOGs Sommerseminar 2020:
  • 08.02.2020           Frist for å sende inn sammendrag
  • 01.03.2020           Frist for å få tilbakemelding om sammendrag er godtatt
  • 01.04.2020           Frist for å registrere på forhånd (registrering er gratis, men bare de som registrerer på forhånd, får gratis konferansemiddag)
  • 04.-05.06.2020     NORKOGs Sommerseminar 2020

 

Vi ønsker å beholde norsk (alt. skandinavisk) som arbeidsspråk på sommerseminaret.

 

Hvis du trenger mer motivasjon for å komme til Tromsø i juni 2020: UiT arrangerer et PhD-kurs 01.-03.06.2020 Statistical Modeling for Linguists. “No statistical background is required.” Underviseren er Bodo Winter (University of Birmingham, UK). Mer informasjon om kurset kommer.