About The Norwegian Centre for Space Weather

Mission

Photo: Njål Gulbrandsen
Photo: Njål Gulbrandsen

Space weather is driven by the Sun and refers to the variations of near-Earth space environment that can affect human health, the functioning and reliability of various spaceborne and ground-based technological and, in consequence societal systems.

The Norwegian Centre for Space Weather (NOSWE) was established in collaboration with the Norwegian Space Agency in 2014 as a semi-independent department under Tromsø Geophysical Observatory, one of the major space weather service providers in Norway, at UiT – The Arctic University of Norway. Following the endorsement of the responsible government agency in 2018, NOSWE becomes member of the International Space Environment Service (ISES) as the Regional space weather Warning Centre in Norway (RWC Norway) in 2019.

Objectives:

  • to provide a single centralized interface for the region that may be a source for information and knowledge about space weather and space weather hazards for the various space weather user domains.
  • to establish contact with national directorates, industries and activities that are vulnerable to or dependent on space weather for any reason, ranging from search and rescue and offshore drilling operations to the tourist industry and the power grid operator.
  • to participate in space weather related research as well as the development and operation of products and services for monitoring, prediction of space weather and mitigation of space weather hazards.
  • Being part of UiT – the Arctic University of Norway, NOSWE is a natural place for students of space related topics to find sources of information, thesis topics and work.

The content of the NOSWE website is currently available in English.

Partners


Stakeholders

Tromsø Geophysical Observatory at UiT – The Arctic University of Norway

Norwegian Space Agency

National Partners

 Norwegian Meteorological Institute

 Norwegian power system operator

The Birkeland Centre for Space Science at the University of Bergen

The Kjell Henriksen Observatory at UNIS – The University Centre in Svalbard

 Norwegian Mapping Authority

European Partners (within the ‘Nordic Observatories Collaboration’)

Finnish Meteorological Institute

Swedish Institute of Space Physics

Sodankylä Geophysical Observatory

Organization

Operations

 

Operations at NOSWE provide services to the general public funded by the Norwegian Government via the Norwegian Space Agency, as well as tailored services funded by the targeted industrial user groups.

Our operations are supported by a space weather monitoring facility, where real-time and post-event space weather analysis can be carried out with conference call capability for educational and space situational awareness purposes.

Photo: NOSWE

 

Norsk

Photo: Njål Gulbrandsen
Photo: Njål Gulbrandsen

Tromsø Geofysiske Observatorium (TGO) ved UiT Norges Arktiske Universitet er en av de ledende leverandørene av romværtjenester i Norge; hovedsakelig innen jordmagnetisme, men også innen ionosfære. Norsk Senter for Romvær (NOSWE) er et semi-uavhengig senter under TGO etablert og utviklet i samarbeid med Norsk Romsenter (NRS).

Mål:

  • Å levere et enkeltstående, sentralisert grensesnitt for regionen som kan brukes som kilde til informasjon og kunnskap om romvær og romværtrusler i tilknytning til de ulike brukerdomenene innen romvær
  • Å arbeide innen romværrelatert forskning så vel som innen utvikling av produkter og tjenester for prediksjon av og skadebegrensning av romværtrusler. Som en del av UiT Norges Arktiske Universitet, vil NOSWE være et naturlig sted for studenter med fordypning i romværrelaterte emner å finne informasjon, tema for avhandlinger og arbeid.
  • Å etablere kontakt med nasjonale direktorater, industri og aktører som av ulike årsaker kan være sårbar ovenfor eller avhengig av romvær, det være seg alt fra redningstjenesten og offshore-aktører til turistindustri og radioamatører.

Innholdet på NOSWEs netsider er for øyeblikket tilgjengelig på engelsk og er levert i samarbeid med følgende institusjoner:

Interessenter

Tromsø Geophysical Observatory at UiT – The Arctic University of Norway

Norsk Romsenter

Nasjonale samarbedspartnar

The Birkeland Centre for Space Science, Universitetet i Bergen

The Kjell Henriksen Observatory, UNIS – The University Centre in Svalbard

Europeiske samarbedspartnar

Finnish Meteorological Institute

Swedish Institute of Space Physics

 Sodankylä Geophysical Observatory