Archive

Les om Siv Norkilds PhD-prosjekt Lávvu og matematikk

Siv Ingrid Nordkilds PhD-prosjekt Lávvu og matematikk: Høsten 2016 startet jeg mitt doktorgradsarbeid i matematikkdidaktikk/kulturpedagogikk ved Institutt for Lærerutdanning og pedagogikk på UiT – Norges Arktiske Universitet. Prosjektet Lávvu og matematikk beskriver og undersøker hvordan skolen kan dra nytte av urfolkskunnskap i undervisningen. Det ses på hvordan lávvu, samisk telt, er tatt inn i matematikkundervisningen Read More

Invitasjon til åpent seminar med Centre for Social Ontology 12. januar 2018

Forskningsgruppa Space and Time in Education (ILP) har i samarbeid med Institutt for samfunnsvitenskap (UiT) gleden av å invitere til et åpent seminar med Centre for Social Ontology som ledes av forskningsgruppas professor 2, Margaret Archer. TID: 12. JANUARY 2018 KL. 09:30-17:00 STED: AUDITORIUM B-1005 SVHUM   Seminaret vil bli streamet: Se streaming Ingen påmelding. Read More

Les om Anna Loppachers PhD-prosjekt om foreldrerollen i møtet mellom asylsøkere og offentlige ansatte

Jeg er stipendiat i migrasjonsforskning, og jobber med ulike forventninger til foreldrerollen i møtet mellom asylsøkere og offentlige ansatte. Min bakgrunn er fra sosialantropologi, noe som påvirker mine analytiske perspektiver. Jeg jobber kvalitativt, med særlig fokus på deltagende observasjon som metode, og er interessert i hvordan sammenhenger mellom analytiske nivåer (mikro-mellom-makro, altså person-, institusjons/organisasjons- og Read More

Les om Terje André Bringelands PhD-prosjekt om PISA sine virkninger i utdanningssystemet

Mine forskningsinteresser og forskningserfaringer i relasjon til skole kan sammenfattes til strukturer, mekanismer og aktører der profesjonalitet er et viktig nøkkelord. Margaret Archers teorier om utdanningssystemet, struktur-aktør, kultur-aktør og refleksivitet brukes hovedsakelig som analytisk verktøy, men jeg er også interessert i elementer fra Bourdieu og Callon & Latour. Jeg bruker kritisk realisme som en generell Read More

Ny PhD på forskningsgruppa – Daniel Rød

Daniel Rød er nyansatt stipendiat i RUR-ED Spatial Inequalities and Spatial Justice in Educaton. Han har bakgrunn som sosialantropolog, med mastergrad om naturkatastrofehåndtering i Sørøst-Asia. Rød vil bidra med kvalitative innsikter på om lærere på forskjellige steder og kontekster har opplevelser som påvirker læremiljøet til studentene/elevene, med følgende foreløpige hovedproblemstilling:  Hvilke motivasjoner, incentiver og begrensninger Read More

Invitasjon til åpen forelesningsrekke med professor Margaret S. Archer

Forskningsgruppa Space and Time in Education ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk har gleden av å invitere studenter og ansatte til en åpen forelesningsrekke på tre forelesninger med professor Margaret S. Archer, Department of Sociology, University of Warwick, U.K.     Archers omfattende vitenskapelig produksjon har gjort henne til en av dagens mest fremtredende samfunnsteoretiker, Read More

Hva er en pedagog?

Forskningsgruppa er glad for å være med på å finansiere PhD-studentenes fagdag “Hva er en pedagog?”

PhD-candidate for the research project “RUR-ED Spatial Inequalities and Spatial Justice in Education”

The research project “RUR-ED Spatial Inequalities and Spatial Justice in Education” has a vacant position for a motivated PhD-candidate: See more information here Work place at Campus Tromsø Application deadline December 18th 2016. For more information contact: Professor Unn-Doris K. Bæck on e-mail: uba000@uit.no  

Anna Maria Stenseth employed as a PhD-student

From Aug 1 2016 Anna Maria Stenseth is employed as a PhD student in the research group. Her project will be on how educational opportunities are affected by gender and place.   Welcome to Anna Maria!

2 vacant doctoral research fellowships

“Space and Time in Education” has 2 vacant positions for motivated PhD-candidates: PhD-candidate in the field of comparative education – more information here (work place at Campus Tromsø) PhD-candidate in migration studies – more information here (work place at Campus Kirkenes) Application deadline for both positions August 18th 2016. For more information contact: professor Gry Paulgaard, e-mail : Read More