Archive

Møtereferater

    Følg linken, da får du tilgang til Studentparlamentets innkallinger og  møtereferater!  

Kommentar til semesteravgiftsfordelingen fra komiteens leder.

Oliver Mizero, Velferdsansvarlig AU14/15 Som leder av semesteravgiftskomiteen registrerer jeg at det går en til dels opphetet debatt i sosiale media rundt studentparlamentets innstilling til samskipnadsstyret vedrørende fordelingen av semesteravgift til studentdrevne velferdstiltak for 2015. Debatt er bra, men kritikken må imøtegås.

Har du lyst å engasjere deg i en Studentorganisasjon?

Studentparlamentet ønsker deg velkommen til UiT- Norges Arktiske Universitet og vi anbefaler deg å bli med i en av studentorganisasjonene eller linjeforeningene.