Archive

Et arbeidsutvalg går av

Arbeidsutvalget til Studentparlamentet for perioden 2014/2015. Besto av: Daniel Hermansen (leder), Mats Johansen Beldo (nestleder), Oliver Mizero (velferd), Ida Sandvik Knudsen (utdanning),  Øyvind Dammerud (internasjonalt og forskning).

30 nye studentboliger til Tromsø!

Studentparlamentet er i ekstase! “Totalt 150 studentboliger på ett år er storslagent”, sier leder Daniel Hermansen. 

Eduroam på Hurtigbåten

Studentparlamentets leder har siden det ble kjent at UiT, HiH og HiN skulle fusjoneres vært deltagende i rektorrådet. Et rådgivende organ bestående av Rektorene, direktørene, fagforeningsrepresentanter og studentrepresentanter.

Digitalisering av Studentparlamentet

  Studentparlamentsperioden 2014/2015 har vært sterkt preget av mindre papirbruk og mer mer bruk av data og e-mail utveksling og bruk av fellesmapper på det interne nettverket.  Arbeidsutvalget har jobbet for å få mer informasjon på nett og større spredning av informasjon til den vanlige student, ansatte og andre interesserte om hva studentenes øverste organ Read More

Rektors sommerhilsen og velkommen tilbake i høst

“Det er i skrivende stund ikke mye som minner om sommer i Tromsø, nysnøen går langt nedover fjellsidene og det striregner. Samtidig har jeg allerede deltatt i flere seremonier knyttet til studenter som har avsluttet masterstudier ved UiT; studenter som har vært i byen i 5 år og som er klar for arbeidslivet.”

Studentombud til UiT

Studentene ved UiT får etterlengtet Studentombud! Studentparlamentet ved UiT Norges Arktiske Universitet har i flere år jobbet for å få opprettet et studentombud. Studentombudets hovedoppgave vil være å følge opp studentenes rettigheter og plikter over for universitetet og de forskjellige instituttene. Det skal være en uavhengig bistandsperson som kan gi studenter råd og hjelp i Read More

Rekordtildeling av Studentboliger 2015

Mellom 2001 – 2014 fikk Studentsamskipnaden i Finnmark og Troms – Norges arktiske studentsamskipnad 216,5 hybelenheter (HE). Disse tildelingene må ses i et større helhetlig bilde, Samskipnaden har også vært ansvarlig Svalbard og byggingen av studentboliger på Longyearbyen.

Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (RSA) UiT

  Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved UiT skal gjennom kunnskapsdeling og samhandling bidra til styrket relevans i utdanning og økt nyskaping i næringslivet. For å sikre en faglig forankring og oppfølging av RSA-arbeidet inviteres dekanene fra UiTs sju fakulteter til å delta på RSA-møtene.

Tror på et Nord-Norge i verdensklasse

Rolf Jakobsens dikt «Nord» illustrerer godt hvordan fremtidens vekst ligger i Nord-Norge. For verden ser mot nord, vi har det meste her i nord, mineraler, olje- og gass, fisk og kloke hoder som kan utvikle morgendagens kunnskap, teknologi og arbeidsplasser.