Studentombud til UiT

Studentene ved UiT får etterlengtet Studentombud!

Studentparlamentet ved UiT Norges Arktiske Universitet har i flere år jobbet for å få opprettet et studentombud. Studentombudets hovedoppgave vil være å følge opp studentenes rettigheter og plikter over for universitetet og de forskjellige instituttene. Det skal være en uavhengig bistandsperson som kan gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon.

UiT har nå gjort dette til en realitet i samarbeid med Norges arktiske studentsamskipnad. Etter planen skal studentombudet være på plass fra semesterstart.

Universitetet i Oslo (UiO) har hatt studentombud siden 2012, viser erfaringene derifra at behovet er stort for en nøytral og rådgivende part i klagesaker mellom student og universitet. Både Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Stavanger (UiS) har fulgt UiOs eksempel, og nå kommer også UiT etter som den fjerde i Norge.

“I den kommende fusjonen med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik vil denne uavhengige personen kunne bistå studentene ved spørsmål og utfordringer rundt utdanningene.” – Leder Daniel Hermansen

 

Tilleggsinformasjon:

Til nå har arbeidsutvalget til studentparlamentet tatt seg av oppfølgings og klagesaker, og vi er svært takknemlig for at det nå skal ansettes en person som skal handtere disse viktige oppgavene på fulltid. Studentombudet vil være et nøytralt bindeledd mellom student og foreleser, eller institutt. Og dette vil føre til at studenter ikke trenger å frykte etterspill etter klager dersom det oppstår kritikkverdige forhold. I tillegg skal studentombudet være en ressurs for alle studenttillitsvalgte i opplæring av studentenes rettigheter og plikter, samt jobbe aktivt opp mot UiT gjennom å fremme og ta initiativ på vegne av studentene.

Comments are closed.