Archive

Et arbeidsutvalg går av

Arbeidsutvalget til Studentparlamentet for perioden 2014/2015. Besto av: Daniel Hermansen (leder), Mats Johansen Beldo (nestleder), Oliver Mizero (velferd), Ida Sandvik Knudsen (utdanning),  Øyvind Dammerud (internasjonalt og forskning).