Første Studentparlamentsmøte ble avholdt på Haraldvollen

Denne helgen har hele Studentparlamentet vært på Haraldvollen i Målselv og gjennomført kick-off seminar for det kommende parlamentsåret. På programmet var det varierte skoleringer, årets første parlamentsmøte, og en del sosialt samvær.

Seminaret inneholdt interessante foredrag fra UiT’s mange viktige organer, så som styreleder i Samskipnaden Johannes Utvåg, og Universitetsstyremedlemmene Ruben Doornebal og Ole Marius Svendsen. Skoleringene som ble avholdt hadde som mål at alle parlamentsmedlemmene skulle få erfaring med sentrale studentpolitiske ferdigheter som tale- og debatteknikk, og resolusjonsskriving. Instruktørene var godt fornøyde med såvel innsats som utbytte.

Etter seminarhelgen sitter vi igjen med en god følelse, og er sikre på at årets parlamentssesong blir husket for studentpolitikernes engasjement og dyktighet.

dsc01900

Comments are closed.