Kjære student, takk for tierne!

Dette semesteret har mer enn 200 000 norske studenter valgt å støtte SAIHs internasjonale arbeid for tilgang til høyere utdanning og akademisk frihet.

Hvert år beviser norske studenter at dagens unge er alt annet enn uengasjerte. Flere hundre tusen studenter har valgt å bli en del av en lang tradisjon for internasjonal solidaritet ved norske universitet og høgskoler. Helt siden SAIH ble stiftet i 1961 har norske studenter støttet SAIHs arbeid gjennom SAIH-tierne. I 2015 ble de beskjedne enkeltbeløpene til sammen over 10,5 millioner kroner!

SAIH er Norges eneste student- og akademikerbaserte bistandsorganisasjon. Mottoet vårt er «utdanning for frigjøring». Vi mener at utdanning er det mest effektive våpenet vi har for å skape endring. I dag støtter vi 40 organisasjoner i 8 land i Latin-Amerika, sørlige Afrika og Asia.

Det er mange eksempler på hvordan studentenes tiere bidrar til å skape små og store endringer. Støtten har blant annet gått til utdanning av kvinnelige ledere i sørlige Afrika. I 2015 fikk 827 unge kvinner i Zambia, Zimbabwe og Sør-Afrika opplæring i ledelse. I land hvor jenter tradisjonelt blir lært opp til å holde meningene sine for seg selv er initiativ som bygger kvinners selvtillit et viktig steg mot et mer likestilt samfunn. Støtten har også bidratt til å beskytte studenter som engasjerer seg politisk. I Zimbabwe opplever politisk aktive studenter å bli møtt med vold, fengsling og utvisning fra universitetet. Derfor jobber vi sammen med lokale partnere for å styrke studentenes rettigheter gjennom tilbud om gratis rettshjelp, legehjelp og mat til studentene som sitter i varetekt.

SAIH-tierne har også gått til politisk påvirkningsarbeid i Norge, for å bedre vilkårene for utdanning og utvikling globalt. De siste årene har vi blant annet vært en sentral pådriver for etableringen av den norske pilotordningen «Students at Risk» sammen med våre samarbeidspartnere i Høyre Studenter, NSO, LNU og ISU, som gir forfulgte studentaktivister muligheten til å fullføre utdannelsen sin i Norge. I 2016 jobber vi for at denne ordningen skal bli permanent.

“Hverdagen for mange studenter andre steder i verden står i sterk kontrast til vår egen. Mange kjemper med livet som innsats for å få tilgang til de samme rettighetene som vi tar for gitt. Tier-ordningen viser at selv små bidrag kan få stor uttelling.” sier leder av SAIH-Tromsø Cassandra Myhre.

Vil du gjøre mer? Som student kan du engasjere deg i SAIH-Tromsø. SAIHs aktivister er de viktigste aktørene bak våre resultater i Norge så det er bare å ta kontakt med oss!

 


Innlegget er lagetav SAIH-Tromsø i samarbeid med Studentparlamentets Arbeidsutvalg.

Comments are closed.