Hurra for valgt rektor!

Etter en spennende høringsrunde der fakultetene viste seg å være svært delte i spørsmålet om Universitetet skal velge eller ansette institusjonens rektor, har resultatet endelig kommet. Universitetsstyret har i dag, med 12 mot 5 stemmer, vedtatt å videreføre dagens ordning med valgt rektor. Så “thrilleren” er endelig over, og det vil bli nytt rektorvalg neste høstsemester.

For Studentparlamentet ved UiT mottas denne meldingen med stor glede ettersom ordningen med valgt rektor er vår foretrukne modell. Det er Studentparlamentets vurdering at en slik ordning sikrer rektors tilknytning og eierskap til vår institusjon på best mulig måte. En valgt rektor med sterk tilknytning til UiT vil fremstå som en sterk lederskikkelse i den nordnorske regionen, noe som er på sin plass for den personen som er ansvarlig for forvaltningen av vår kanskje aller viktigste ressurs.

14438752_10211046548388731_2060616213_o

Avbildet: 3/4 studentrepresentanter i universitetsstyret.

Under er det lagt ved Studentparlamentets høringssvar om hvorfor vi mener valgt rektor er den beste løsningen.

 

UiT

Ved universitetsledelsen                                                                                                         Tromsø 31.08.2016

Høring – modell for styring og ledelse ved UiT Norges arktiske universitet

Studentparlamentet takker for muligheten til å komme med innspill til modell for styring og ledelse ved UiT Norges arktiske universitet.

Studentparlamentets svar på spørsmålene fra høringsbrevet følger under.

  1.       Hvilken ordning bør UiT Norges arktiske universitet velge med virkning fra 1.8.2017?

Studentparlamentet ønsker å videreføre dagens ordning med todelt ledelse og valgt rektor.

  1.       Hva er hovedbegrunnelser for vurderingen under punkt 1, og hva kan være fordeler og ulemper med de to ordningene?

Studentparlamentet mener dagens ordning er den som i størst grad gir studentene innflytelse på hvordan og av hvem institusjonen styres. Studentparlamentet mener at universitetsdemokratiet har en egenverdi, og bør videreføres i størst mulig grad.

Studentparlamentet mener at en potensiell ulempe ved dagens ordning er at den favoriserer Breivika-miljøet, og at kandidater fra andre campus vil ha liten mulighet til å kunne nå frem i valg.

Studentparlamentet har ikke tatt stilling til fordeler og ulemper ved en ordning med ansatt rektor.

  1.       Dersom UiT Norges arktiske universitet skal videreføre dagens ordning med valgt rektor: hva kan være en hensiktsmessig størrelse og sammensetning av rektorteam?

Studentparlamentet mener at dagens ordning med en rektor og to prorektorer virker å være hensiktsmessig. Studentparlamentet mener det kan vurderes å se på kriterier for geografisk sammensetning av rektorteamet, dersom det er ønskelig at flere deler av institusjonen skal være representert.

  1.       Dersom UiT Norges arktiske universitet skal innføre ordning med ansatt rektor: hva kan være en hensiktsmessig sammensetning av universitetsledelsen?

Studentparlamentet har ikke tatt stilling til en hensiktsmessig sammensetning av universitetsledelsen dersom man går for en ordning med ansatt rektor.

  1.       Dersom UiT Norges arktiske universitet skal innføre ordning med ansatt rektor: hvordan kan rekrutteringsprosessen legges opp, jf. at prosessen skal sikre at rektor har faglig og ledelsesmessig legitimitet?

Studentparlamentet har ikke tatt stilling til hvordan rekrutteringen av en eventuelt ansatt rektor skal finne sted.

For studentparlamentet

 

Marte Sandslett Seland

Leder

Comments are closed.