Studenter som tekniske vakter til avvikling og gjennomføring av digital eksamen!

Er du student ved UiT og ønsker en spennende jobb ved siden av studiene? Interesserer du deg for IT-brukerstøtte? Da kan stillingen som teknisk vakt være noe for deg!

UiT Norges arktiske universitet søker 15 studenter som tekniske vakter ifb med avvikling av digital eksamen i Tromsø. Stillingene sorterer under «prosjekt for digital eksamen», og de som ansettes vil måtte samarbeide nært med prosjektleder og overordnet teknisk vakt ved Avdeling for IT. Arbeidet vil i hovedsak bestå av 1-linje IT-brukerstøtte og tilstedeværelse  ved oppstart og gjennomføring av digital eksamen knyttet til 4 ulike eksamenslokaler i Breivika, Campus Tromsø. De som engasjeres bør ha minst 2 år igjen som student med UIT campus Tromsø, generelt god IT-forståelse, beherske norsk og engelsk, samt være pålitelig og serviceinnstilt.

Opplæring blir gitt 4. og 7.  november og er obligatorisk!

Omfanget av arbeidet vil ligge på rundt 70-80 timer i semesteret og vil i all hovedsak være knyttet til de 4-5 ukene i selve hovedeksamensperioden (15- nov – 20. des og 1. mai -15. juni).  Vaktene vil bli fordelt slik at arbeidet ikke kolliderer med egne eksamener. Timelønn kr. 174,- pr. time.

Tilsetning vil skje på bakgrunn av søknad og CV.

Søknadsfrist 31. oktober.

Spørsmål angående ordningen kan rettes til seksjonsleder for brukernære IT-tjenester Jon Fagertun (e-post: Jon.Fagertun@uit.no) eller prosjektleder Karin Brennholm (e-post: karin.b.brennholm@uit.no)

Søknad sendes på epost til Jon.Fagertun@uit.no – Merke i emnefeltet med: «Søknad på teknisk vakt ifb med avvikling av digital eksamen»

Comments are closed.