Archive

Endelig er det tid for årets organisasjonsseminar!

Den 5. april fra kl. 10-15 arrangerer Studentparlamentet årets organisasjonsseminar. De siste årene har vi hatt organisasjonsseminar for våre studentforeninger og vi skal fortsette tradisjonen i år også. I år skal vi fokusere på organisasjonsutvikling. God organisatorisk kunnskap kan være avgjørende for hvordan en studentforening vil klare seg i fremtiden og utvikle seg videre. Seminaret vil Read More

Bli med å kartlegge mobbing i høyere utdanning

Kjære studenter ved UiT! Dere er invitert til å delta i en nasjonal spørreundersøkelse som kartlegger hvordan studentene opplever det psykososiale læringsmiljøet på universitetet, med hovedvekt på mobbing og mobbeprosesser. Hovedproblemstillingen til prosjektet er: «Hvordan kan universitetet forebygge mobbing sett fra studentenes perspektiv», her kan dere gi verdifulle tilbakemeldinger som kan hjelpe UiT å øke Read More

Nå har årets store begivenhet startet, det er tid for Studentparlamentsvalg!

Studentparlamentet består av 31 valgte studentrepresentanter, der 15 av disse velges i et listevalg. Ved å stemme på listen du mener vil gjøre en best jobb for studentene, er du med på å bestemme hva Studentparlamentet skal jobbe med det kommende året. Studentparlamentet er avhengige av studentenes valgdeltakelse – jo høyere oppslutning blant studentene, jo Read More