Bli med å kartlegge mobbing i høyere utdanning

Kjære studenter ved UiT!

Dere er invitert til å delta i en nasjonal spørreundersøkelse som kartlegger hvordan studentene opplever det psykososiale læringsmiljøet på universitetet, med hovedvekt på mobbing og mobbeprosesser. Hovedproblemstillingen til prosjektet er: «Hvordan kan universitetet forebygge mobbing sett fra studentenes perspektiv», her kan dere gi verdifulle tilbakemeldinger som kan hjelpe UiT å øke kvaliteten på læringsmiljøet ved våre studiesteder.

Deltakelse i spørreundersøkelsen innebærer kun å svare på spørsmål. Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og data vil ikke kunne spores tilbake til enkeltpersoner. Det er helt frivillig å delta i undersøkelsen, og du kan avslutte når du vil, dersom du ønsker det. Det vil være mulig å svare på undersøkelsen frem til 24.03.17, det er altså bare en uke igjen nå. Mer informasjon om undersøkelsen vil dere finne i lenken til spørreskjemaet.

Lenke til undersøkelsen for UiT-studenter:

http://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=8T7C6VF8C19J

 

Håper så mange av dere ønsker å bidra! God helg!

Comments are closed.