Verken høyt blodtrykk, diabetes eller fettstoffer i blodet påvirker risikoen for blodpropp

En ny studie fra TREC viser at verken høyt blodtrykk, diabetes eller fettstoffer i blodet påvirker risikoen for blodpropp. Forskningen er et resultat av et samarbeid mellom forskergrupper fra flere steder i Europa og USA der ni befolkningsundersøkelser ble slått sammen og studert. Forsker ved TREC, Sigrid Brækkan, forteller mer om studien og hva de fant – les intervjuet her!

Continue reading

Kan blodprøve forutse tilbakevennende blodpropp hos kreftpasienter?

Av Line Holtet Evensen
Stipendiat ved TREC

Kreftsykdom er en kjent risikofaktor for venøs blodpropp, og opptil 25% av alle blodpropptilfeller forekommer blant kreftpasienter. Selv om alle pasienter med blodpropp har økt risiko for en tilbakevendende blodpropp i tiden etterpå og derfor behandles med blodfortynnende medisiner, er risikoen enda høyere hos kreftpasienter. Behandling av blodpropp er imidlertid ekstra utfordrende blant pasienter med kreft da disse også har en økt risiko for blødning som en komplikasjon av denne behandlingen. Det er derfor viktig å kunne identifisere kreftpasienter med spesielt høy risiko for tilbakevendende blodpropp for å kunne gi rett behandling.

Continue reading

The messenger that ages you, is the messenger you want to kill

Av Søren Beck Jensen
Postdoktor ved TREC

Endothelial cells line the interior surface of the blood vessels. Microparticles first described as cellular dust, are shed by endothelial cells to convey information via the blood stream. Recent research published in “Circulation” suggests that blood-borne microparticles from patients with acute coronary syndrome conveys a message that leads to premature aging of the endothelium, which may result in future cardiovascular disease. Continue reading

Kan nye medisiner være effektive i langtidsbehandling av blodpropp?

Av Benedikte Paulsen
Forskerlinjestudent ved TREC

Blant pasienter som har gjennomgått en venøs blodpropp er risikoen for å oppleve en ny blodpropp høy i tiden etter. Derfor behandles alle pasienter med blodfortynnende medisiner. Dagens retningslinjer sier at man skal behandles i tre til seks måneder etter å ha hatt en blodpropp, fordi man vil forebygge en ny propp, samt minimere risikoen for kompliserende blødning, som medisinen kan gi.

Continue reading

Kan fiskeolje forebygge blodpropp?

Av Trond Isaksen
Stipendiat ved TREC

Det er uenighet om omega-3 fettsyrer i fiskeolje kan forebygge blodpropp. Store befolkningsundersøkelser som Tromsøundersøkelsen hvor folk oppgir hvor mye fiskeolje de bruker kan si noe, men det er et problem at de som får blodpropp kan ha fellesnevnere utenom inntaket av omega-3. Det problemet kan unngås ved å studere en gruppe hvor en på forhånd vet at blodpropp vil oppstå hos en stor andel, og gi disse enten fiskeolje eller en placebo (juksemedisin). En gruppe australske forskere publiserte nylig en studie som ligner på et slikt optimalt eksperiment.

Continue reading

New medication with significantly lower bleeding rate

Av Timofey Sovershaev
Postdoktor ved TREC

Direct oral anticoagulants (DOACs) are a new class of drugs that prevent excess blood clotting. They are widely used due to a number of advantages over the previous generation of drugs (Vitamin K antagonists – Warfarin / Marevan), namely – more controlled effects, no need to do regular blood test to adjust the dose and fewer complications. This study talks about the comparative safety of three of those drugs.

Continue reading

Low risks of pulmonary embolism in patients with blood clots in the brain

Av Irina Starikova
Stipendiat ved TREC

Pulmonary embolism (PE) is a serious, life-threatening complication of venous thrombosis – blood clots in the veins. Some patients with pulmonary embolism may suffer from chest pain, shortness of breath and cough, while the others do not have any presentations of disease. In severe cases, PE can lead to death.

Continue reading

Kan man forutsi hvem som får indre blødninger etter en venøs blodpropp?

Av Kristian Hindberg
Forsker i TREC

I en stor internasjonal studie ble effekten av det «blodfortynnende» legemiddelet edoxaban testet ut som forebyggende behandling mot tilbakevendende venøs blodpropp. Studien ønsket også å identifisere risikofaktorer knyttet til økt risiko for indre blødninger ved bruk av edoxaban.

Continue reading

Er fettstoffer i blodet forbundet med risiko for ny blodpropp?

Av Erin Mathiesen Hald
Postdoktor ved TREC

Pasienter som har hatt venøs blodpropp er utsatt for å få blodpropp på nytt, altså å få et tilbakefall. Dette gjelder særlig når behandling med blodfortynnende legemidler avsluttes. En forskningsgruppe i Leiden, Nederland, ønsket å se på hvorvidt nivåer av ulike fettstoffer i blodet kunne si noe om risiko for tilbakefall hos denne pasientgruppen. I en studie der 2000 pasienter ble undersøkt fant de imidlertid ingen slik sammenheng.

Continue reading