Nytt legemiddel for å hindre tilbakefall av blodpropp?

Av Kristian Hindberg, forsker TREC

I en ny studie, utført i flere europeiske land, er det undersøkt om legemiddelet Sulodexide kan forebygge at man får en ny blodpropp etter å først ha fått én.

Etter at man har fått en blodpropp vil man få behandling med blodfortynnende medisin. For noen pasienter er dessverre risikoen for indre blødninger for stor med denne behandlingen, og behandlingen blir derfor avsluttet etter 3-12 måneder. Det er i denne fasen etter den første behandlingen at Sulodexide muligens kan være effektiv i å forebygge tilbakefall av blodpropp uten å forårsake alvorlige bivirkninger.Studien var en såkalt dobbeltblind randomisert placebokontrollert studie, som ansees som den beste typen studie for å undersøke effekten av legemidler. Det viktige i slike studier er at verken helsepersonellet som følger opp pasientene eller pasientene selv vet om de har blitt gitt det ekte legemiddelet eller placebo/narrepiller. Totalt gikk 307 pasienter på Sulodexide, mens 308 ble gitt placebo, og alle 615 pasientene ble så fulgt opp jevnlig i to år.

Studien tyder på at Sulodexide kan senke risikoen for å få en ny blodpropp med over 50% uten at det ble registrert noen alvorlige bivirkninger. Denne risikoreduksjonen er i forhold til ingen behandling, men det finnes andre mulige slike etterbehandlinger. Studier tyder på at bruk av acetylsalisylsyre (Dispril, Aspirin) kan senke sannsynligheten for en ny blodpropp med drøyt 30%, men muligens med hyppigere alvorlige bivirkninger. Det finnes også nyere blodfortynnende legemidler som er effektive, men som samtidig gir økt blødningsrisiko.

Resultatene fra Sulodexide-studien er lovende, men den har noen begrensninger. Blant annet var det for få deltakere til å si noe sikkert om blødningsrisiko. Videre var det svært få pasienter med blodpropp i lungene, så man vet ikke hvor god effekt Sulodexide har for å forhindre tilbakefall hos denne pasientgruppen. Forfatterne konkluderer med at det trengs mer forskning for å avgjøre om Sulodexide, andre legemidler eller en kombinasjon av disse vil bli foretrukket som behandling mot tilbakefall av blodpropp i fremtiden.

Andreozzi, G. M. et al. Sulodexide for the Prevention of Recurrent Venous Thromboembolism: the SURVET Study: a multicenter, randomized, double-blind, placebo controlled trial. Circulation 2015.

Be the first to like.