I morgen disputerer Simin!

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

I morgen disputerer vår stipendiat Simin Jamaly! Hun skal forsvare avhandlingen “Role of extracellular vesicles in the pathogenesis of venous thromboembolism”. Simin har jobbet på labben og kjørt ulike eksperimenter i løpet av tiden sin i TREC. Hun begynte på nyåret i 2013 og står i morgen klar til å fullføre arbeidet!

Hovedveileder har vært professor John-Bjarne Hansen og biveileder har vært førsteamanuensis Sigrid Brækkan.

Dato for disputasen: 13. juni 2018

Prøveforelesning foregår kl. 10.15-11.00 på Store Auditorium, MH-bygget, UiT.

Presentasjon og forsvar av avhandlingen foregår i samme lokale, kl. 12.15-15.00.

Navn på avhandlingen: Role of extracellular vesicles in the pathogenesis of venous thromboembolism

Vi ønsker Simin lykke til!

Les mer om Simin, om veien hit og om hennes planer videre her: Simin is ready to defend her thesis!

Be the first to like.