Om TREC

K.G. Jebsen TREC har som målsetning å finne nye risikofaktorer for, og utvide forståelsen av venøs blodpropp.

Vår forskning vil føre til mer målrettede forebyggende tiltak og bedre behandling for de som blir rammet av sykdommen. Vi vil også kunne redusere antall nye tilfeller og dødsfall som følge av sykdommen

Årlig er omtrent 540.000 dødsfall i Europa relatert til venøs blodpropp, til sammenligning dør cirka 68.000 av brystkreft i samme område. 20 til 50 prosent av pasientene som får blodpropp i beina blir i ettertid plaget med smerter og hevelse som følge av dårligere sirkulasjon. Samtidig påfører sykdommen samfunnet store kostnader til behandling og eventuelt bortfall av inntekter fordi noen faller ut av arbeidslivet.

Vårt forskningsfokus

K. G. Jebsen TREC – senter for tromboseforskning ledes av Professor John-Bjarne Hansen. Utgangspunktet for senterets forskning er at venøs trombose er en vanlig sykdom med uklar og komplisert sykdomsutvikling hvor risikofaktorene bare delvis er kjent.

Det er fire områder rundt venøs blodpropp vi skal studere ved K. G. Jebsen TREC; genetiske varianter, regulatorer av genutrykk (miRNAs), sirkulerende mikropartikler (som stammer fra aktiverte, eller døende blodceller) og spesifikke proteiner i blodet.

Vi vil gjennomføre eksperimentelle studier i modellsystemer for å avdekke underliggende mekanismer til sykdommen. I tillegg skal vi undersøke om sammenhengen mellom arteriell og venøs trombose skyldes felles risikofaktorer, eller om den skyldes at en av sykdommene direkte påvirker den andre.