Inger-Heidi Kjærvik og Jens Johan Hjort deler sine pasienthistorier i media

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Venøs blodpropp er en alvorlig og svært vanlig sykdom som rammer mange. To som har hatt blodpropp er Jens Johan Hjort og Inger-Heidi Kjærvik. De ønsker å bidra til å spre kunnskap om blodpropp og stilte derfor opp i anledning Verdens blodproppdag i media for å dele sine historier i håp om at flere skal bli oppmerksomme på symptomer og tegn på blodpropp. Du kan lese nyhetssakene om dem her.

Continue reading

Be the first to like.

Vellykket TREC-seminar for niende gang

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

11.-12. oktober hadde vi seminar på Sommarøy! Fokus var faglig påfyll, evaluering av det som har vært og planer for tiden som kommer. Det har blitt en tradisjon å arrangere seminar der det både deltar medlemmer fra TREC og også inviterte gjester og samarbeidspartnere. På årets seminar, som var det niende TREC-seminaret, var det deltakere fra ti ulike nasjoner.

Se bildene på vår Facebook-side!

Be the first to like.

Fantastisk oppslutning på Verdens blodproppdag!

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Lørdag 13. oktober, på Verdens blodproppdag, holdt vi en sesjon på Driv om venøs blodpropp der folkeopplysning var målet. Det var stinn brakke og god respons blant de som møtte opp for å å høre om Jens Johan Hjorts historie om da han hadde blodpropp og førsteamaneuensis Sigrid Brækkans infoforedrag om risikofaktorer for blodpropp.

Continue reading

Be the first to like.

Åpent foredrag på Lørdagsuniversitetet: Venøs blodpropp – kan det ramme meg?

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Lørdag 13. oktober er verdens blodproppdag og  vi markerer selvsagt dagen! I samarbeid med Lørdagsuniversitetet holder vi en åpen sesjon på Driv i morgen kl. 14.15-15.15. Der vil tidligere ordfører, Jens Johan Hjort, først fortelle om da han ble rammet av venøs blodpropp. Etterpå vil nestleder på TREC, førsteamanuensis Sigrid Brækkan holde et kort og lettfattelig infoforedrag om de viktigste symptomene og tegnene på blodpropp. Deretter vil det bli anledning til å stille spørsmål. Link til Facebook-arrangementet med mer info finner du her: Lørdagsuniversitetet: Venøs blodpropp – kan det ramme meg?

Du vil også finne oss på stand på Jekta Storsenter mellom kl. 11 og kl. 14. Velkommen!

 

 

Be the first to like.

Sigrid Brækkan har uteksaminert sin første PhD-kandidat!

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Onsdag 29. august disputerte Nadia Arshad med avhandlingen “Venous thromboembolism: Incidence, recurrence and mortality” etter fire år som stipendiat ved TREC. Hun har blitt fulgt opp av Sigrid Brækkan, som har vært hennes hovedveileder. Det var dermed en stor dag for Sigrid også, som fikk uteksaminert den første PhD-studenten hun har vært hovedveileder for.

Continue reading

Be the first to like.

I morgen disputerer Nadia!

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

I morgen disputerer vår stipendiat Nadia Arshad! Hun skal forsvare avhandlingen “Venous thromboembolism: Incidence, recurrence and mortality”. I løpet av tiden på TREC har hun fulgt opp deltakere fra Tromsø-undersøkelsen og funnet at forekomsten av venøs blodpropp (VTE) er økt med 27 % fra 1996 til 2012. Dette skyldes hovedsakelig en økning i forekomsten av lungeemboli, som er den mest alvorlige formen for venøs blodpropp. Hun har gjort flere funn, og det kan du lese mer om på UiTs nettsider. Nadia har jobbet på TREC siden september 2014 og er nå klar til å avslutte arbeidet sitt.

Hovedveileder har vært førsteamanuensis Sigrid Brækkan og biveileder har vært professor John-Bjarne Hansen.

Dato for disputasen: 29. juli 2018

Prøveforelesning foregår kl. 10.15-11.00 på Store Auditorium, MH-bygget, UiT.

Presentasjon og forsvar av avhandlingen foregår i samme lokale, kl. 12.15-15.00.

Navn på avhandlingen: Venous thromboembolism: incidence, recurrence and mortality

Vi ønsker Nadia lykke til!

Les mer om Nadia, om veien hit og om hennes planer videre her: Nadia’s big day is coming up.

Be the first to like.

John-Bjarne og Sigrid presenterte på kongress for 12.000 forskere

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

For to uker siden var senterleder for TREC, professor John-Bjarne Hansen, og nestleder, førsteamanuensis Sigrid Brækkan, på konferanse i Sverige. Der presenterte de forskning for 12.000 kongressdeltakere.

EHA-kongressen ble avholdt 14.-17. juni i Stockholm og John-Bjarne og Sigrid var begge inviterte til å presentere forskning fra TREC på konferansen. Sigrid presenterte data om at forekomsten av venøs blodpropp (VTE) har økt med 20-30 % de siste 20 årene.

– Det er viktig å delta på slike konferanser, både for å bli inspirert og for å få innspill og ideer til egen forskning og egne prosjekter, og også for å dele egne funn. I tillegg knytter man kontakter og holder seg oppdatert på det siste innenfor fagområdet, sier John-Bjarne.

 

Be the first to like.

Doktorgradrekord på TREC – ni disputaser på ett år

Av Dana Meknas
Journalist ved TREC

Det har vært travle tider på TREC: Denne våren har fem stipendiater tatt doktorgrad. Fire av dem har disputert i løpet av en tidsperiode på tre uker, og tre av dem i løpet av åtte (!) dager. – Sannsynligvis UiT-rekord, sier Anne Husebekk, rektor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT).

Continue reading

Be the first to like.